Energiavirasto ei aseta Vattenfallille sanktioita

Energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Energiavirasto on tutkinut kolmea Suomen sähkömarkkinoilla vuonna 2022 tapahtunutta tarjoustapausta, jotka Vattenfall julkisti pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin UMM-viesteillä pohjoismaisen markkinakäytännön mukaisesti. Nämä tapaukset eivät kuitenkaan olleet tahallisia tai tuottamuksellisia, ja Vattenfall ilmoitti niistä itse suoraan UMM-viesteillä. Vattenfallille ei määrätä sakkoja eikä muita sanktioita, Energiavirasto on ilmoittanut.

Energiavirasto on tutkinut tapahtumat, eikä tahallisuuden tai tuottamuksen puuttuessa määrää seuraamusta. Vattenfallin kanta on, että emme ole rikkoneet REMIT-asetuksen 5 artiklaa. Vattenfall analysoi Energiaviraston päätöksen yksityiskohtaisesti ennen kuin päättää seuraavista vaiheista.

Vattenfall suhtautuu REMIT-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin erittäin vakavasti, ja sillä on ohjeet ja koulutus varmistaakseen, että kaikki sen työntekijät ovat tietoisia velvoitteista ja niiden noudattamisesta. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme myös tarkastuksia ennakoitavissa olevien inhimillisten ja teknisten virheiden havaitsemiseksi.

Vattenfall on tyytyväinen siihen, että Energiavirasto on tutkinut nämä kolme tapausta ja tullut siihen tulokseen, ettei ole syytä epäillä tahallista markkinoiden manipulointia tai huolimattomuutta. Virheellisiksi osoittautuneita tarjouksia ei oltu millään tavoin tehty johtamaan markkinaosapuolia harhaan. Kaikissa kolmessa tapauksessa ryhdyimme välittömästi toimiin estääksemme saman virheen toistumisen.

Faktaa kaupankäynnistä pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä:
Spot-markkinat ovat pohjoismaisessa Nord Pool AS:ssä järjestettävä huutokauppa, jossa seuraavan päivän sähköllä käydään kauppaa joka tunnille. Kun kaikki osallistujat ovat jättäneet tarjouksensa, Nord Pool AS täsmäyttää kysynnän ja tarjonnan, ja laskee markkinahinnan kullekin yksittäiselle tunnille.

REMIT on EU:n asetus, jolla varmistetaan sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden eheys ja avoimuus. Asetuksen tavoitteena on havaita ja estää markkinoiden väärinkäyttö ja sisäpiirikaupat.

Lue lisää: Näin käy kauppa sähköpörssissä (vattenfall.fi)

Lisätietoja:

Vattenfallin lehdistöpalvelu, puhelin +46 8 739 50 10, sähköposti: press@vattenfall.com

Katso myös

Vattenfall seisoo Ukrainan rinnalla

Viime viikolla Euroopassa puhkesi sota. Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg kommentoi tilannetta seuraavasti:

Lue koko artikkeli
Vattenfallin vastuullisuuspäällikkö Annika Ramsköld.

Kommentti Ruotsin Yleisradion tekemään julkaisuun aurinkosähkötuotannosta Kiinassa

"Kaikki pakkotyön muodot ovat tuomittavia eikä niitä voida hyväksyä. Vattenfallille on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että käytössämme olevia tuotteita ja materiaaleja valmistetaan kestävä...

Lue koko artikkeli
EcoVadis

Vattenfall saa jälleen kerran platinaa kestävyystyöstään

Vattenfallin kestävyysarviointi on saanut Platinum-arvosanan, korkeimman arvosanan EcoVadikselta, joka on yksi suurimmista ja tunnustetuimmista kestävän kehityksen arvioijista.

Lue koko artikkeli