HYBRIT saa tukea EU:n innovaatiorahastolta

HYBRIT-hanke saa EU:n innovaatiorahastolta yhteensä 143 miljoonan euron tuen vetypohjaisen raudan ja teräksen valmistuksen demonstrointiin teollisessa ja kaupallisessa mittakaavassa.

Vattenfallin, SSAB:n ja LKAB:n yhteinen HYBRIT-hanke on ainoa rauta- ja teräsprojekti, jolle on myönnetty tukea innovaatiorahaston ensimmäisessä suurten hankkeiden hakukierroksella. Osapuolet allekirjoittivat 143 miljoonan euron suuruisen rahoitussopimuksen Tukholmassa järjestetyssä virallisessa seremoniassa 1. huhtikuuta 2022.

EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista, joilla tuetaan kasvihuonepäästöjä vähentävien, innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden esittelyä. Euroopan unioni rahoittaa yhteensä yli 1,1 miljardilla eurolla seitsemää hanketta Euroopan teollisuuden ja energiasektorin keskeisillä toimialoilla (kemianteollisuus, teräs, sementti, öljynjalostus ja energia) niiden hiilipäästöjen vähentämiseksi.

"Hybrit tasoittaa tietä perustavanlaatuiselle muutokselle maailman terästeollisuudessa. Se osoittaa myös, kuinka nopeasti vihreä siirtymä voi tapahtua: muutama vuosi sitten mahdollisuus tuottaa päästötöntä terästä olisi kuulostanut tieteiskirjallisuudelta. Nyt vihreä teräs on tulossa markkinoille. Innovaatiorahaston myöntämä rahoitus on osoitus tämän teknologian tärkeydestä ja potentiaalista, ja Euroopan komissio on vakuuttunut siitä, että tämä huippuhanke vahvistaa Euroopan unionin yleistä kilpailukykyä. Vihreällä teräksellä on tulevaisuus, ja se tulevaisuus on jo täällä", sanoo Frans Timmermans, Euroopan komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava varapuheenjohtaja.

HYBRIT-hankkeelle myönnettiin tukea raudan ja teräksen tuotannosta muodostuvien päästöjen poistamiseksi käyttämällä fossiilivapaata vetyä rautamalmin suorapelkistykseen. Tulevaisuudessa hanke osoittaa HYBRIT-arvoketjun teknisen ja kaupallisen kannattavuuden (1) demonstroimalla vedyn avulla tapahtuvaa suorapelkistysprosessia, mukaan lukien fossiilivapaan vedyn tuotantoa Ruotsin Jällivaarassa, (2) demonstroimalla vedyn avulla suorapelkistetyn raudan sähkösulatusta ja (3) demonstroimalla fossiilivapaiden DR-pellettien tuotantoa vetypelkistysprosessiin.

"Olemme erittäin kiitollisia HYBRIT-hankkeelle osoitetusta tuesta ja luottamuksesta ja olemme ylpeitä voidessamme luoda maailman ensimmäistä täysin fossiilivapaata raudan ja teräksen tuotannon arvoketjua. Vattenfall on päättänyt saavuttaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana, ja HYBRIT-teknologia on ratkaisevan tärkeä tavoitteen saavuttamisessa", sanoo Andreas Regnell, Vattenfallin strategisen kehityksen johtaja ja HYBRIT-hankkeen puheenjohtaja.

"Olemme iloisia saadessamme tämän merkittävän rahoituksen EU:n innovaatiorahastolta matkallamme kohti rauta- ja terästeollisuuden muutosta. Tulevan Jällivaaran tehtaan myötä perustamme ainutlaatuisen laitoksen ja prosessin fossiilivapaan rautasienen tuotantoon teollisessa mittakaavassa. Tämä osoittaa HYBRIT-teknologian todelliset mahdollisuudet ja tasoittaa tietä fossiilivapaan teräksen kilpailukykyiselle tuotannolle ja kestävälle tulevaisuudelle", sanoo Lars Ydreskog, LKAB:n strategisten projektien johtaja.

"Haluamme kiittää EU:n innovaatiorahastoa heidän luottamuksestaan HYBRIT-hanketta kohtaan ja tuesta täysin fossiilivapaan arvoketjun luomiseksi kaivokselta teräkseen. SSAB johtaa vihreää siirtymää teräsalalla, ja jo saavutettujen läpimurtojen ansiosta haluamme nopeuttaa muutosta ja siten pienentää hiilijalanjälkeämme entistä nopeammin, nyt noin vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on erittäin tärkeää, eikä aikaa ole hukattavaksi", SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei sanoo.

HYBRIT-teknologia on tärkeä askel kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa, ja se on keskeinen hanke EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke sai tukea EU:n innovaatiorahastolta sen mahdollisuudesta myötävaikuttaa teollisuuden siirtymään ja hillitä ilmastonmuutosta.

Tietoa HYBRITistä

 HYBRIT-demonstraatioprojekti korvaa hiilipohjaiset masuunit suoralla vetypohjaisella pelkistystekniikalla. HYBRIT-hanke demonstroi täydellisen teollisen arvoketjun fossiilivapaaseen vetypohjaiseen raudan ja teräksen tuotantoon.

Demonstraatioprojekti tuottaa vuosittain noin 1,35 miljoonaa tonnia vedyllä pelkistettyä rautaa (rautasientä) jota käytetään raakateräksen valmistukseen, mikä vastaa noin 25 % Ruotsin kokonaistuotannosta. Tämä vähentää Innovaatiorahaston laskentamallin mukaan kasvihuonekaasupäästöjä 14,3 miljoonalla tonnilla hiilidioksidia ensimmäisen 10 toimintavuoden aikana.

Uusi 500 MW:n fossiilivapaan vetykaasun elektrolyysilaitos rakennetaan Ruotsin Jällivaaraan. Lisäksi SSAB korvaa Oxelösundissa sijaitsevat masuunit valokaariuunilla.

HYBRIT osoittaa myös, että teknologia, jota tarvitaan vedyllä pelkistetyn raudan sulattamiseen raakateräkseksi, on kannattavaa. Hanke johtaa siten tietä rautamalmipohjaisen terästuotannon täydelliseen energiasiirtymään uusiutuvan energian käytön lisääntyessä.

HYBRIT-demonstraatiohanke on saanut EU:n innovaatiorahastolta yhteensä 143 miljoonaa euroa. Tuki koostuu 108 miljoonasta eurosta (Hybrit Development AB) vedyllä tapahtuvan suorapelkistysprosessin demonstraatioon, mukaan lukien fossiilivapaa vedyn tuotanto Gällivaressa, 30 miljoonasta eurosta (SSAB) vetypohjaisen suorapelkistetyn raudan sähkösulatuksen demonstraatioon Oxelösundissa sekä 5 miljoonasta eurosta (LKAB) fossiilivapaiden DR-pellettien tuotannon demonstraatioon vetypelkistysprosessissa.

SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät yhdessä muuttamaan ruotsalaista rauta- ja terästeollisuutta. HYBRIT-nimellä työskentelemme yhdessä kohti fossiilivapaata tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Heidi Stenström, Press Officer, Vattenfall, + 46 70 611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Anders Lindberg, Group Media Relations Manager, LKAB, + 46 72 717 8355, anders.lindberg@lkab.com
Hanna Hoikkala, Press Officer, SSAB, + 46 73 655 1117, hanna.hoikkala@ssab.com

Katso myös

GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energian referenssireaktori teknologiaan. Lähde: Fermi.ee
Lähde: Fermi.ee

SMR voi edustaa ydinvoiman tulevaisuutta

Pienistä modulaarisista ydinreaktoreista (Small Modular Reactor, SMR) on tulossa yhä ilmeisempi vaihtoehto tulevaisuuden ydinvoimassa. Mitkä ovat niiden edut? Miltä kehitys näyttää? Miten ni...

Lue koko artikkeli

SAS, Vattenfall, Shell ja LanzaTech alkavat tutkia synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tuotantoa

Vattenfall, SAS, Shell ja LanzaTech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJet

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle. Taloudellisesti poikkeuksellisen vuoden jälkeen tästä vuodesta on od...

Lue koko artikkeli