Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall ja Wärme Hamburg allekirjoittivat aiesopimuksen 100 MW:n vetyprojektista Hampurissa

Saksan hanke voisi tehdä Vattenfallin Moorburgin-hiilivoimalasta fossiilittoman vedyn tuotantokeskuksen.

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall ja kuntayhtiö Wärme Hamburg suunnittelevat yhteisen vedyntuotannon aloittamista tuuli- ja aurinkovoiman avulla Hampurin Moorburgin- voimalaitoksella ja sen hyödyntämistä laitoksen läheisyydessä. Tätä varten nämä neljä yhtiötä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen.

Alkuteholtaan 100 megawatin skaalautuvan elektrolysaattorin rakentamisen lisäksi suunnitelmissa on sen kehittäminen edelleen niin sanotuksi "vihreän energian keskukseksi". Osana tätä on selvitettävä, missä määrin Moorburgin nykyinen infrastruktuuri soveltuu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoon.

Tuotanto voisi alkaa vuonna 2025

Tässä yhteydessä mietitään myös vedyn tuotantoon tarvittavien logistiikkaketjujen ja varastointivaihtoehtojen käsitteitä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan vihreän vedyn tuotannon odotetaan alkavan alueen raivauksen jälkeen vuoden 2025 aikana, jos investointipäätös on myönteinen. Tämä tekisi elektrolysaattorista yhden Euroopan suurimmista laitoksista.

Vattenfallin Head of Strategic Development Andreas Regnell sanoo:

"Vattenfall haluaa mahdollistaa fossiilittoman elämän yhden sukupolven aikana, ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on kasvaa uusiutuvan energian tuottajana. Tässä hankkeessa voimme vaikuttaa asiantuntemuksellamme ja kokemuksellamme, ja Moorburgin ainutlaatuinen infrastruktuuri sopii täydellisesti suuren mittakaavan vedyntuotantoon. Siksi olemme iloisia, että voimme tukea Hampurin kaupunkia ja teollisuusaluetta niiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa."

Kumppanit aikovat hakea rahoitusta EU:n "Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet" (IPCEI) -ohjelmasta. Tämän pitäisi tapahtua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä toimittamalla ensimmäinen luonnos hankkeesta.

Hampurin kaupungin talous- ja innovaatioministeri Michael Westhagemann sanoo: "Hampurissa ei ole parempaa paikkaa tämän kokoluokan skaalautuvalle elektrolysaattorille. Tämä ilmoitus merkitsee pitkällä aikavälillä isoa askelta kohti sataman hiilestä irtautumista ja Hampurin suurkaupunkialueen kilpailukykyistä vetytaloutta. Onnittelen kumppaneita tästä kauaskantoisesta hankkeesta."

Wärme Hamburgin ja Gasnetz Hamburgin hallintoneuvostojen puheenjohtaja sekä Hampurin ympäristö- ja energiaministeri Jens Kerstan kommentoi:

"Hampurille kaupunkina, joka toivottaa energia-alan siirtymän tervetulleeksi, tämä sopimus on elintärkeä askel. Tuotamme Moorburgissa vihreää vetyä laajassa mittakaavassa yhteistyössä kokeneiden teollisuusalan kumppaneiden kanssa ja perustamme samalla vihreän energian keskuksen ilmastoystävällisen energian tuotantoa varten. Tämä on rohkea hanke, joka on nyt puhallettava täyteen elämää. Tällä hankkeella on suuri vaikutus ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen. Sataman ja Moorburgin ympäristön kaasuputkiverkostoja laajennetaan nyt tilan järjestämiseksi vedyn tuotannolle ja teollisuudelle ja suuryrityksille suunnattujen toimitusten helpottamiseksi.

Vetytulevaisuutemme on parhaillaan muotoutumassa, ja Hampuri aikoo olla tässä eturintamassa. Hampurin senaatti tukee näitä pyrkimyksiä, ja Hampurin julkisilla yhtiöillä on tässä ratkaiseva rooli."

Moorburg ihanteellinen paikka vedyn tuotantoon

Neljän kumppaniyhtiön mielestä Moorburgissa on ihanteelliset olosuhteet jatkoa ajatellen. Se on yhteydessä sekä kansalliseen 380 000 voltin siirtoverkkoon että Hampurin kaupungin 110 000 voltin verkkoon. Lisäksi ulkomaiset alukset pääsevät suoraan paikan päälle ja voivat käyttää laituri- ja satamavarustusta tuontiterminaalina.

Kunnan kaasuverkkoyhtiö suunnittelee myös vetyverkon laajentamista satamassa kymmenen vuoden sisällä, ja työt tarvittavan jakeluinfrastruktuurin parissa ovat jo käynnissä. Lähistöllä on lukuisia vihreästä vedystä kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita, joten hankkeella on mahdollista kattaa koko vedyn arvoketju – tuotannosta varastointiin, kuljetukseen ja hyödyntämiseen eri aloilla. Nämä edellytykset tekevät Moorburgista optimaalisen Hampurin ja Pohjois-Saksan näkökulmasta. Siitä voikin tulla potentiaalinen lähtöpiste vetytalouden kehittämiselle.

Fabian Ziegler, Saksan Shellin-toimitusjohtaja: "Vihreällä vedyllä on tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys energiajärjestelmälle ja siten myös meille. Jotta siitä tulisi totta, meidän täytyy ja me haluamme tehdä yhteistyötä vahvojen kumppaneiden kanssa. Pidämme tätä neljän yhtiön yhteenliittymää Hampurin kaupungin kanssa esimerkillisenä."

Päätös luopua hiilen käytöstä

Vattenfallin Moorburgin hiilivoimala avattiin vuonna 2015. Joulukuussa 2020 sen kaupallinen toiminta lopetettiin voimalaitoksen voitettua hiilestä luopumiseen tähtäävän kansallisen tarjouskilpailun joulukuussa 2020.

Hampurin kaupunki ja Vattenfall pyrkivät raivaamaan alueen mahdollisimman pian vihreän vedyn tuottamiseen ja vihreän energiakeskuksen kehittämiseen tähtäävää projektia varten.

Pyrkimyksissään yhteenliittymän muodostamiseen yhtiöt voivat luottaa myös Hampurin kaupunginhallituksen tukeen. Koalitiosopimuksessaan hallituspuolueet päättivät tarkastella ja tukea alan yhteenliittymän toteutettavuutta ja vedyntuotannon käynnistämistä kaupunkivaltiossa.

Kentaro Hosomi, energiajärjestelmistä vastaava toimitusjohtaja, Mitsubishi Heavy Industries: "Odotamme innolla mahdollisuutta hyödyntää suunnittelun ja teknologian asiantuntemustamme tämän hankkeen toteuttamiseksi yhdessä kumppaneidemme kanssa. Täysin Hampurin teollisuuden infrastruktuuriin integroidun vihreän vedyn keskuksen perustaminen näyttäisi Euroopalle ja maailmalle, että vetytalous on todellinen ja voi edistää huomattavasti energiajärjestelmän ja raskaan teollisuuden hiilestä luopumista."

Katso myös

HYBRIT: Uusi tutkimus osoittaa, että vedyllä pelkistetyllä raudalla on erinomaiset ominaisuudet

HYBRIT-hanketta koskeva uusi tutkimus osoittaa, että vedyllä pelkistetyllä raudalla on erinomaiset ominaisuudet ja laatu verrattuna fossiiliseen valmistusprosessiin.

Lue koko artikkeli

HYBRIT: Virstanpylväs saavutettu – vetyvaraston pilottilaitos toiminnassa

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat nyt ottaneet Luulajassa käyttöön HYBRIT-pilottilaitoksen fossiilivapaan vedyn varastointia varten. Kalliovarasto on ensimmäinen laatuaan maailmassa fossiilivapa...

Lue koko artikkeli

Vattenfall ja St1 ryhtyvät tuottamaan yhteistyössä suuria määriä fossiilitonta sähköpolttoainetta ilmailun tarpeisiin Ruotsin länsirannikolla

Vattenfall ja St1 ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen koskien fossiilittoman arvoketjun kehittämistä synteettisen sähköpolttoaineen tuotantoa varten. Seuraavana vaiheena on kannattavuuselvi...

Lue koko artikkeli