Vattenfall tilt tracken van zeevogels naar hoger niveau met AI-technologie

  • Het project is een unieke samenwerking tussen Vattenfall, Spoor en de British Trust for Ornithology.
  • Met behulp van innovatieve AI-technologie registreert het project het 3D-vlieggedrag van zeevogels in de directe omgeving van de turbinebladen van het offshore windpark van Vattenfall, voor de kust van Aberdeen.
  • Er zijn vier camera’s geïnstalleerd en die zijn al begonnen met het verzamelen van gegevens. De proef wordt in juni 2024 afgerond waarna de resultaten bekend worden gemaakt.
  • Vattenfall heeft in lijn met haar toewijding aan hoogwaardig onderzoek de prestigieuze British Trust for Ornithology gevraagd om een onafhankelijke wetenschappelijke validatie van de studie.

Bij het Aberdeen Bay Offshore Windpark is een nieuw onderzoek gestart met het tracken van zeevogels. Dit keer wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gedetailleerde informatie te verzamelen over de bewegingen van de vogels in het windpark. Het onderzoek bouwt voort op de zeer positieve resultaten van een onderzoek dat eerder dit jaar werd gepresenteerd.

De baanbrekende AI-technologie van Spoor is ontwikkeld om de vliegroute van een vogel door een windpark en in de directe omgeving van de turbinebladen in 3D te kunnen volgen. Dat biedt waardevolle inzichten in vogelvluchtpatronen en het gedrag van vogels, en kan mogelijk botsingen detecteren.

Botsingen beter voorspellen

Het nauwkeurig kunnen documenteren van vermijdingsgedrag is van vitaal belang om modellen te verbeteren die het risico op botsingen voorspellen. Data uit deze studie kunnen bijdragen aan het het meer direct bepalen van de kans op botsingen. Dat kan helpen bij de planning van nieuwe offshore windparken.

Deze nieuwe proef volgt op een eerder onderzoek van Vattenfall waarbij het vlieggedrag van zeevogels op een grotere schaal rond de turbines met behulp van radar- en cameratechnologie werd vastgelegd.

Natuurbeschermingsorganisaties vormen adviespanel

Experts van verschillende organisaties waaronder RSPB, Marine Scotland Science, NatureScot en het Joint Nature Conservation Committee hebben zitting in een adviespanel dat gedurende het project advies en input zal geven.

Presentatie op CWW

Inmiddels heeft het project al veel gegevens over zeevogelbewegingen verzameld en zijn verschillende validatieproeven met succes voltooid. Dit geldt zowel voor offshore proeven met een waarnemer als proeven boven land waarbij een drone is gebruikt. Het project wordt in september gepresenteerd op de Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW) en de definitieve resultaten worden begin volgende zomer verwacht. 

Jesper Kyed Larsen, Bioscience Expert van Vattenfall:

"Met dit samenwerkingsproject, passen we voor het eerst deze veelbelovende en nieuwe technologie toe om het gedrag van vogels in de directe omgeving van windturbines 3D in kaart te brengen. Betrouwbare data zijn van essentieel belang om de kennis te verkrijgen die we nodig hebben om zeevogels te beschermen en toekomstige offshore windparken te plannen. Windparken op zee zijn van vitaal belang in de strijd tegen klimaatverandering.”

Andrew Watts, VP Partnerships and Innovation bij Spoor:

"We zijn verheugd om samen te werken met Vattenfall en de British Trust for Ornithology. Als DeepTech Biodiversity-bedrijf is het belangrijk om nauw samen te werken met ontwikkelaars van hernieuwbare energie, wetenschappers, overheidsinstanties en NGO's om het gebruik van technologie te versnellen, zodat we de grootste impact kunnen hebben op het beschermen van populaties wilde dieren en het versnellen van de uitrol van schone energie." 

Aonghais Cook, hoofdecoloog voor hernieuwbare energie bij BTO:

"We zijn erg enthousiast om met Spoor en Vattenfall aan dit project te werken. Offshore windparken hebben een belangrijke rol in het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Het verzamelen van gegevens van hoge kwaliteit is essentieel om die windparken te kunnen bouwen op zo’n manier dat de situatie voor onze internationaal belangrijke zeevogelpopulaties niet verslechtert. Dat is vooral nu erg belangrijk, nu veel vogelsoorten flink te lijden hebben van effecten van klimaatverandering en andere bedreigingen zoals de vogelgriep.”

Foto: Vattenfall

Bekijk ook

Vattenfall installeert camera's op HKZ-turbine voor onderzoek naar vogelslachtoffers op zee

Vattenfall gaat camera's gebruiken om de telling van vogelslachtoffers door windparken op zee te verbeteren. Op dit worden theoretische modellen gebruikt om het aantal slachtoffers te schatt...

Lees het hele artikel

Kleinste roofvogel van Groot-Brittannië blijft het goed doen bij windpark Ray

Met nog slechts duizend paartjes in het Verenigd Koninkrijk staat het smelleken, een roofvogel uit de familie van de valkachtigen, op de Rode Lijst van het land. Een van de habitats waar de ...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Centrales Diemen gaan van het Groningen-gas af

Het gasveld in Groningen produceerde een uniek soort aardgas. Het bevatte namelijk meer stikstof dan aardgas gewonnen in de rest van de wereld. Het Groningen-gas was daardoor laagcalorisch, ...

Lees het hele artikel