Nyhet

Ombyggnaden av Akkats i full gång

Rivningsarbetet av det gamla aggregatet i vattenkraftverket Akkats i Jokkmokk är avslutat. Nu inleds arbetet med att anpassa kraftverket till ett av de två nya mindre aggregaten som tas i drift under våren 2016.

Ombyggnaden av Akkats vattenkraftstation i Luleälven har pågått sedan 2007. Grovt förenklat innebär projektet att två nya turbiner på 75 MW vardera ersätter den gamla på 150 MW. Hela ombyggnaden som sammanlagt kostar en miljard kronor beräknas vara klar i april 2016.

Det första nya aggregatet togs i drift våren 2013. Då påbörjades arbetet med att riva ur det gamla, ursprungliga aggregatet. För att få plats med det andra nya aggregatet behövde bland annat de gamla vattenvägarna anpassas och två våningsplan rivas och gjutas om.
– Det var omfattande rivningsarbeten som pågick. Vi arbetade i 3-skift dygnet runt för att hålla tidplanen, säger Rikard Strand, projektledare för Akkats.

Nu har återuppbyggnadsskedet inletts med att anpassa alla olika plan i kraftverket till det nya aggregatet.
– I mitten av 2015 kommer den nya turbinen och generatorn. De monteras, testkörs och tas i drift fram till april 2016, förklarar Rikard Strand.

Fakta om Akkats vattenkraftstation

Akkats vattenkraftverk i Luleälven har varit i bruk sedan hösten 1973. Anledningen till ombyggnaden är ett haveri som inträffade 2002. Ett elfel fick kraftverkets då enda turbin att snabbstoppa. Den stora mängd vatten som då fanns i stationen sögs ut och slog tillbaka in i kraftverket igen på grund av det vakuum som uppstod. Vattenmassorna orsakade sprickor i betongfundamentet.

Ombyggnaden beräknas ge ett energitillskott på 25 GWh per år motsvarande el till 5 000 hushåll. Totalt kommer Akkats årligen att producera cirka 590 GWh.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.