Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 19 000 anställda.

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Framtiden är fossilfri

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.

Det här är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.

THE EDIT – ett annat perspektiv

Vi bjöd in personer med olika bakgrunder att dela med sig av sina åsikter om några av de stora ämnena från vår års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Strategi

Syftet med vår strategi är att ”Power Climate Smarter Living” och göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Detta åtagande ger både en tydlig inriktning och avsevärda affärsmöjligheter.

En grupp barn på en kulle

Relaterad information

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Vattenfalls huvudkontor

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Se även

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.