Vi existerar för att driva på en klimatsmartare livsstil – Power Climate Smarter Living.

Motiverade av vårt mål är vi fast beslutna att möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation. För att som ett av Europas ledande energiföretag lyckas med detta måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Därför ser vi bortom vår egen bransch för att se var vi verkligen kan göra skillnad. Följ oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vägen mot ett fossilfritt liv

Vattenfalls mål är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala senast år 2040.

Ett nätverk med laddstationer för att driva på övergången till elfordon.

Ett nytt sätt för fastigheter att kunna producera sin egen förnybara energi.

Elektrifiering för att minska industrins koldioxidutsläpp.

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Affärsmodell

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum. Hållbar tillväxt vägleder oss in i framtiden.

Vattenfalls kraftverk

Läs mer om våra kraftverk och hur vi producerar värme och el från olika energikällor.

Vindprojekt i Sverige

De senaste tre åren har vi mer än fördubblat vår elproduktion från vindkraft. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att investera i mer vindkraft, både på land och till havs.

Vindkraftverk

Våra energislag

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler på ett tak

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.