Vi existerar för att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt.

Motiverade av vårt mål är vi fast beslutna att uppnå fossilfrihet. För att som ett av Europas ledande energiföretag lyckas med detta måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Därför ser vi bortom vår egen bransch för att se var vi verkligen kan göra skillnad. Följ oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vägen mot ett fossilfritt liv

Vattenfalls mål är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala senast år 2040.

Fossilfria framsteg

Läs mer om hur vi hjälper samhället att bryta sig loss från fossila bränslen.

Affärsmodell

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum. Hållbar tillväxt vägleder oss in i framtiden.

Vattenfalls kraftverk

Läs mer om våra kraftverk och hur vi producerar värme och el från olika energikällor.

Vindprojekt i Sverige

Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att investera i mer vindkraft, både på land och till havs.

Vindkraftverk

Våra energislag

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler på taket till ett flerfamiljshus

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.