Illustration av blockchain-teknik
Nyhet

Banbrytande projekt: test av blockkedjeteknik

Digitala fingeravtryck kan ge lägre kostnader och göra det möjligt för småskaliga energiproducenter att köpa och sälja el.

Christian Tobias Solution Architect på BA Markets
Christian Tobias
Solution Architect på BA Markets.

Vattenfalls Business Area Markets och 22 andra europeiska energihandelsföretag har gått samman för att kunna bedriva så kallad ”peer-to-peer trading”, på elmarknaden med hjälp av blockkedjeteknik.

– Blockkedjetekniken ses av många som en av de tekniker som väntas få stort genomslag under de kommande åren. Bitcoins är det mest kända exemplet, en internetvaluta som är baserad på den här tekniken. Med blockkedjeteknik kan en part bedriva handel, med exempelvis pengar, på ett säkert sätt med en annan part utan att det behövs någon mellanhand i form av till exempel en bank, säger Christian Tobias, Solution Architect på BA Markets.

Köpa och sälja el utan elmarknadsplats

I det här fallet innebär det att Vattenfall och andra handelsföretag kan köpa och sälja energi utan att behöva göra det via en centraliserad elmarknadsplats, och därigenom spara pengar. Under testet av konceptet kommer Vattenfall att lära sig mer om blockkedjetekniken och få reda på om en decentraliserad lösning fungerar lika bra som befintliga handelsplattformar när det gäller handelsvolymer och transaktionshastigheter, men till en lägre kostnad.

I dag bedriver BA Markets handel antingen via energibörser eller direkt med motparter via börsmäklare och deras plattformar.

– Varje dag ingår vi i genomsnitt 1 400 avtal gällande alla slags energiråvaror och på alla energimarknader, säger Kilian Leykam, Manager Business Development Trading. Varje avtal som ingås medför transaktionskostnader och måste bearbetas i våra system för handel, rapportering och controlling. När vi kan börja använda blockkedjetekniken på energimarknaderna kommer vi att kunna bedriva vår verksamhet på ett mer effektivt sätt och samtidigt sänka transaktionskostnaderna.

Kilian Leykam

Möjliggör direktförsäljning från soltak

I och med att transaktionskostnaderna sänks möjliggör blockkedjetekniken även handel med småskalig, decentraliserad produktion och konsumtion, som till exempel privatbostäder med solpaneler. På så sätt kan den här tekniken komma att spela en avgörande roll i det nya energilandskapet.

Ponton, ett företag baserat i Hamburg, står för genomförandet av testet. Företagets programvara gör det möjligt för handelsföretag att med hjälp av krypteringsteknik anonymt skicka order till en decentraliserad orderbok. Allt detta sker ”peer-to-peer”, det vill säga utan någon central marknadsplats.

Koncepttestet pågår fram till slutet av 2017. En avgörande fas i projektet äger rum mot slutet av året. Då är tanken att deltagarna ska börja handla via blockkedjan på riktigt. Om allt fungerar som det ska kommer detta att blir det första blockkedjebaserade peer-to-peer-handelssystemet för energiprodukter som tas i bruk.

Läs mer om blockkedjeteknik

Av Thorsten Ziegler

Se även

Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.