Nyhet

Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel

Vattenfall vill bidra med klimatsmart vätgas i samarbete för storskalig produktion av biodrivmedel.

Fakta


Så gör man diesel av gran och vätgas

Hållbar biodiesel, med samma kemiska sammansättning och egenskaper som fossil diesel, kan tillverkas av trä med hjälp av svartlut, en biprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Svartlut innehåller lignin, ett bindemedel som blir kvar när fibrerna för papperstillverkning separeras ut. En viktig del av processen från lignin till diesel är att använda vätgas för så kallade syrereduktion. Detta skulle kunna öka produktionen av icke-fossil diesel många gånger om jämfört med dagens nivåer.

Biodiesel.jpg

Preem och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala för den svenska marknaden.  Råvarorna till produktionen är restprodukter från skogsindustrin och vätgas. Syftet är att mångfaldiga Preems produktion av biodiesel och andra fossilfria biodrivmedel till 3 miljoner kubikmeter per år till 2030.

Vattenfall, som strävar efter att möjliggöra klimatsmarta lösningar, kan bidra med klimatsmart vätgas till produktionen. Vätgasen ska tillverkas genom så kallas elektrolys, det vill säga att man leder ström genom vatten och på så sätt delar upp vattenmolekylerna i vätgas och syre.

– Vi tar ett viktigt steg och jag ser mycket positivt på möjligheterna med detta samarbete. Jag ser både affärsmöjligheten och klimatnyttan där Vattenfall kan bidra med klimatsmart och konkurrenskraftig vätgas, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Preem_Vattenfall 2.jpg

Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall, och Petter Holland, vd och koncernchef Preem

Restprodukter från pappersmassaindustrin

Preem, som är Sveriges största drivmedelsbolag,  producerar redan idag biodrivmedel av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Framöver vill man tillverka förnybara drivmedel även från sågspån och skogsrester från virkesavverkningar samt lignin från pappersmassaindustrin.

– Vi behöver använda många olika typer av råvaror och producera flera olika typer av bränslen för att ersätta fossila drivmedel med förnybara. Det behövs också många olika lösningar. Preems bidrag är att göra så gröna och effektiva bränslen som möjligt. Samarbetet är också ett steg i vår vision att vara ledande för omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd och koncernchef Preem.

Om Preem uppnår målsättningen att producera tre miljoner kubikmeter förnybara drivmedel årligen till  2030 skulle det motsvara mer än hälften av regeringens klimatmål för den svenska transportsektorn. Vätgas är en avgörande del av processen för att omvandla förnybara råvaror till biodrivmedel. Preem och Vattenfall kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp och förstudien finansieras av båda parter.

Av Magnus Kryssare magnus.kryssare@vattenfall.com

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.