Valsverket i Oxelösund. Foto: Bo Björkdahl
Nyhet

Storsatsning på utveckling av koldioxidfritt stål

Vattenfall och stålindustrin i stort forskningsprojekt för att utveckla fossilfri stålmetod.

Energimyndigheten satsar 54 miljoner på ett 4-årigt forskningsprojekt och tillsammans med Vattenfall, SSAB och LKAB satsas 99 miljoner kronor. Målsättningen är att eliminera utsläppen av koldioxid i den svenska järn- och stålindustrin genom att byta ut kol och koks mot vätgas.

– Beskedet är mycket positivt. Det är ett viktigt tillskott till vår gemensamma utmaning att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan där Vattenfall vill bidra med elektrifiering och produktion av hållbar vätgas. Vi har här en unik möjlighet att vara banbrytande och bidra till ett fossilfritt Sverige, säger Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.

Energimyndigheten har sedan tidigare stöttat initiativet med 7,7 miljoner kronor i förstudien. I och med Energimyndighetens beslut att gå in med ytterligare finansiering i initiativet kan nu flera olika forskningsprojekt inledas vid bland annat KTH, Luleå tekniska universitet, Swerea Mefos, Lunds universitet, Stockholm Environmental Institute och RISE.

Stålrör

Endast vatten som utsläpp

Forskningsprojekten kommer att titta på flera steg i processen och för Vattenfalls del handlar det om att ta fram lösningar för elektrifiering av industrin, hållbar elkraftsförsörjning för vätgasproduktion och lagring av vätgas.

– Vattenfall ser både affärsmöjligheten och klimatnyttan med initiativet, där vi kan bidra med säker, hållbar och konkurrenskraftig vätgas. Genom att ersätta kol med vätgas får vi i princip en helt koldioxidfri stålproduktion med utsläpp av vatten istället. Lyckas vi med det här kan vi ta bort ungefär 10 procent av de totala svenska koldioxidutsläppen, säger Mikael Nordlander, R&D Portfolio Manager, Vattenfall.

Vattenfall behöver främst lösa två frågor i den nya produktionsprocessen; att leverera vätgas i stor skala på affärsmässiga villkor samt integrera den elkrävande processen i elsystemet som helhet. Dessutom kommer Vattenfall att utreda hur ett vätgaslager kan användas för att ta hand om förnybar produktion, från bland annat vindkraften, när det råder överkapacitet.

– Här finns stora möjligheter att använda vätgasen som en reglerande funktion i elsystemet, att helt enkelt ta hand om toppar och dalar i elproduktionen, tillägger Mikael Nordlander.

Ny process på 2030-talet

Det var våren 2016 som SSAB, LKAB och Vattenfall lanserade ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer fördjupad forskning och försök i en pilotanläggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035. Det handlar om 20 till 30 år innan den här tekniken kan införas i storskalig industriell produktion. 

Videointervju med Mikael Nordlander, R&D Portfolio Manager, Vattenfall

Av Magnus Kryssare magnus.kryssare@vattenfall.com

Se även

En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA g...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.