Nyhet

Vattenfall bygger fiskvägar vid Saarijärvi-leden i Finland

Vattenfall Oy kommer att bygga fiskvägar vid vattenkraftverken i Hietamankoski och Leuhunkoski vid Saarijärvi-leden i Kymmene älvs sjösystem. 

Hietamankoski hör till den cirka 80 km långa Saarijärvi-leden i Kymmene älvs avrinningsområde. Vid leden finns två kraftverksdammar som hindrar fiskar från att vandra förbi Hietamankoski kraftverksdamm och Leuhunkoski kraftverksdamm.

Hietama vattenkraftverk

EU-stöd

Marja Rankila, miljökoordinatorKostnadskalkylen för att bygga de båda fiskvägarna uppgår till totalt 2,3 milj. euro. För byggandet av fiskvägarna har man fått stöd via EU:s Freshabit LIFE IP-projekt. Därutöver har man ansökt om statsbidrag eftersom Hietamankoski och Leuhunkoski i en offentlig utredning utpekade som särskilt viktiga fiskvägsprojekt i Finland. Målet är att stärka livskraften hos hotade och sårbara vandringsfiskar. Avsikten är att flytta tyngdpunkten från utsättning av fisk till upprätthållande och återställande av fiskarnas naturliga reproduktionscykel.

Genom att bygga fiskvägar vid kraftverken i Hietamankoski och Leuhunkoski öppnar vi upp en vandringsväg för öringarna till en av Mellersta Finlands huvudvattenleder. Detta möjliggör en naturlig reproduktionscykel i ett mera omfattande område än tidigare. Även många andra fiskarter kommer att kunna använda sig av fiskvägarna, säger miljökoordinator Marja Rankila.

Vertikala slitsar den bästa lösningen

Innan vi valde analyserade vi flera fiskvägsalternativ och konstaterade att en teknisk fiskväg med vertikala slitsar skulle vara den bästa lösningen. Vattenfall bidrar utan ersättning med den vattenmängd som behövs för fiskvägen och sköter underhållet av fiskvägen på egen bekostnad. Fiskvägarna hålls öppna från maj till oktober. Fiskarna har då en öppen vandringsled förbi dammen under hela deras aktiva vandringsfas. Vattnets temperatur avgör när fiskarna vandrar. När vattnets temperatur är under sju grader, stiger fiskar endast sporadiskt. På vårvintern kan fiskvägen öppnas upp för fiskar som vandrar nerströms.

Byggandet av Hietamankoski fiskväg inleds år 2019. Leuhunkoski fiskväg börjar byggas efter det att Hietamankoski fiskväg har färdigställts.

Läs mer om Hietama vattenkraftverk

Av Sirpa Aula

Se även

Maurik vattenkraftverk i Nederländerna

Vattenfall använder en unik metod för att se till att ålar kan passera på ett säkert sätt ...

Nyhet
Stornorrfors vattenkraftverk

Vattenfalls vattenkraftverk uppgraderas och får större flexibilitet för att kunna balanser...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.