Akkats vattenkraftverk
Nyhet

”Positivt besked om vattenkraften”

Överenskommelsen mellan regeringen, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna om ett nytt lagförslag kring hur vattenkraften ska anpassas till EU:s miljöregler är bra på det stora hela. Det menar Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraftverksamhet.

Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

– Ett riksdagsbeslut baserad på denna remiss kommer ge en god förutsägbarhet vad gäller vilka miljökrav som kommer ställas på Vattenfalls vattenkraftsverksamhet och det är bra. I dagsläget är det dock svårt att kvantifiera påverkan på vattenkraftsproduktionen, säger Christer Ljunggren.

De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vattenkraft. Det innebär att de stora vattenkraftverken i till exempel Luleälven kommer att kunna bedrivas ungefär som hittills.

Kraftverk med stor betydelse för elförsörjningen kommer i stor utsträckning att skyddas. Nästa steg blir att säkerställa att HaVs- och vattenmyndigheternas föreskrifter och vägledningar justeras i linje med lagen och att regionala vattenmyndigheterna också tillämpar dessa.

– Luleälven står för tio procent av Sveriges elproduktion och älven är mycket viktig för att hantera variationer i konsumtion och produktion. När mer sol och vind kommer in i systemet är det därför viktigt för Sverige att de egenskaperna finns kvar. Skulle vi blivit tvungna att spilla vatten skulle den förlorade förmågan inte kunna balanseras upp av miljövärdena, säger Christer Lundgren.

För mindre vattenkraftanläggningar är det troligt att det kommer att ställas högre krav på miljöanpassning.

– Det gäller framför allt de mindre anläggningarna som vi har i södra Sverige. Där blir det sannolikt mer omfattande miljöåtgärder, till exempel för att fisken ska kunna vandra och fortplanta sig bättre, säger han.

För att underlätta finansieringen, särskilt för mindre vattenkraftproducenter, har Vattenfall och åtta andra kraftbolag tagit initiativ till Vattenkraftens miljöfond som under 20 år kommer att satsa tio miljarder kronor på miljöåtgärder i vattenkraftanläggningar i hela landet.

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.