Skip to content Gå till huvudnavigeringen
Nyhet

Utredning om brand och elavbrott nära Östhammar

I onsdags vid 11-tiden inträffade ett strömavbrott på en 70 kV regionnätsledning i Östhammars kommun. Efter felsökning i närliggande nätstationer, där tekniker upptäckte ett fel i en närliggande station och tolkade som felorsak, strömsattes 70 kV-ledningen stegvis strax efter klockan 13, utan vetskap om att denna ledning hade rivits ner av en skogsmaskin och låg på marken.

I samband med strömavbrottet och den nerrivna kraftledningen uppstod en mindre brand som släcktes av skogsmaskinföraren. Dessvärre uppstod en andra större brand då strömmen slogs på medan elledningen låg på marken. Strömmen bröts automatiskt efter några tiondels sekunder, men strömsättningen ledde ändå till ett allvarligt tillbud.

Denna allvarliga olyckshändelse har rapporterats av TV4 Nyheterna och TT, där TV4 hävdar att Vattenfall avsiktligt gått ut med felaktig information om händelsen. Så är givetvis inte fallet, men vi beklagar samtidigt att den information vi hade om händelsen vid en första förfrågan på onsdagen inte var fullständig och korrekt.

Vattenfall har startat en intern utredning och även anmält händelsen till Elsäkerhetsverket för granskning av eventuella brister i våra rutiner.

Skogsavverkning i anslutning till ledningsgator ska anmälas i förväg till Vattenfall, vilket inte hade skett i detta fall. Om man ser elledningar som ligger på marken eller träd som fallit över ledningar ska man inte gå nära utan dessa utan omedelbart meddela Vattenfall på 020-82 58 58.

Av Vattenfalls pressavdelning

Se även

Pressmeddelande
2018-10-05

Vattenfall Eldistribution: Förhöjd risk för strömavbrott i Västerås fredag 5 oktober

Med anledning av ett tekniskt fel i Vattenfalls elnätstation i Rallsta väster om Västerås ...

Pressmeddelande
Montering av rullningslager i en av SKF:s fabriker
SKF
Pressmeddelande
2018-09-27

Förnybar el från Vattenfall hjälper SKF nå sina klimatmål

SKF, ett världsledande företag inom rullningslager, har valt Vattenfall som ny elleverantö...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.

Prenumerera

Prenumerationstyp

Pressmeddelande språk

Relaterade länkar

Mer om Vattenfall

Vattenfall i korthet

Vår verksamhet

Finansiell information

Hållbarhet

Hållbarhet hos Vattenfall

Ett fossilfritt liv inom en generation

Sociala medier

Vattenfall i sociala medier

Download list