Nyhet

Utredning om brand och elavbrott nära Östhammar

I onsdags vid 11-tiden inträffade ett strömavbrott på en 70 kV regionnätsledning i Östhammars kommun. Efter felsökning i närliggande nätstationer, där tekniker upptäckte ett fel i en närliggande station och tolkade som felorsak, strömsattes 70 kV-ledningen stegvis strax efter klockan 13, utan vetskap om att denna ledning hade rivits ner av en skogsmaskin och låg på marken.

I samband med strömavbrottet och den nerrivna kraftledningen uppstod en mindre brand som släcktes av skogsmaskinföraren. Dessvärre uppstod en andra större brand då strömmen slogs på medan elledningen låg på marken. Strömmen bröts automatiskt efter några tiondels sekunder, men strömsättningen ledde ändå till ett allvarligt tillbud.

Denna allvarliga olyckshändelse har rapporterats av TV4 Nyheterna och TT, där TV4 hävdar att Vattenfall avsiktligt gått ut med felaktig information om händelsen. Så är givetvis inte fallet, men vi beklagar samtidigt att den information vi hade om händelsen vid en första förfrågan på onsdagen inte var fullständig och korrekt.

Vattenfall har startat en intern utredning och även anmält händelsen till Elsäkerhetsverket för granskning av eventuella brister i våra rutiner.

Skogsavverkning i anslutning till ledningsgator ska anmälas i förväg till Vattenfall, vilket inte hade skett i detta fall. Om man ser elledningar som ligger på marken eller träd som fallit över ledningar ska man inte gå nära utan dessa utan omedelbart meddela Vattenfall på 020-82 58 58.

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA g...

Nyhet
Jättebatteriet vid Bolidens smältverk i Landskrona har en kapacitet på 1 MWh

Forskningsprojekt vid Bolidens smältverk i Landskrona ska sänka kostnaderna och samtidigt ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.