Nyhet

Vattenfall inbjuden till EU:s vätgaskonferens

Högnivåkonferens i Österrike om hur vätgas kan minska fossilanvändningen inom Europas industri.

Mikael Nordlander, portföljchef på R&D, är en av de inbjudna till EU:s konferens med höga representanter från energi- och industribranschen om hur hållbart producerad vätgas kan framställas, lagras och användas för att ställa om energisystemet och minska användningen av fossila bränslen i Europa.

Mikael Nordlander

Varför är du inbjuden?

– Det handlar bland annat om att vårt arbete med fossilfritt stål i Hybrit-projektet har varit framgångsrikt och uppmärksammat. Så när man vill sammankalla representanter för relevant industri och prata om lösningar för att minska utsläppen av koldioxid har man bedömt att vi hör till den gruppen. Som portföljchef på Vattenfall R&D har jag varit inblandad i Hybrit-projektet från ett tidigt stadium och har även insikt i flera av de övriga projekten vi driver för att bidra till att industrin ska kunna ställa om från fossila bränslen, säger Mikael Norlander

Är vätgas lösningen på Europas klimatutmaningar?

– Jag skulle säga att vätgas kan vara en del av lösningen, men inte hela lösningen, och inte för alla sektorer av samhället. I vissa fall är det en bra lösning för att ersätta fossila bränslen med fossilfri el. Men det är också olika förutsättningar i olika länder. Det flesta har ju ännu inte samma tillgång till fossilfri elproduktion som vi har i Sverige. Det är därför viktigt att EU ser vätgas som ett medel och inte som ett mål i sig.

Vattenfall har ju flera stora samarbeten kring vätgastillverkning och elektrifiering av industrin, hur går det med dessa?

– I Hybrit-projektet bygger vi just nu en pilotanläggning vid SSAB:s stålverk i Luleå som ska tas i drift sommaren 2020. Vi har också ett projekt tillsammans med Preem där vi vill hjälpa dem att använda vätgas för att tillverka fossilfria drivmedel, framför allt diesel och planerar vi nu för en vätgasfabrik, som kommer att bli Europas största. Vi hjälper även Cementa att elektrifiera sin verksamhet för att tillverka koldioxidsnål cement. Vi undersöker också möjligheterna att hjälpa andra typer av industrier att ställa om sin tillverkning.

Förutom Mikael Nordlander är också Oliver Weinmann från Business Development inom BA Wind inbjuden till mötet.


Fakta

Mötet, High-level Energy Conference, hålls i Linz i Österrike den 17 september. Dagen efter, den 18 september hålls EU:s energiministermöte.

Läs mer om konferensen

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.