Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020
Nyhet

”Elnäten har en nyckelroll i framtidens fossilfria samhälle”

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri industri- och transportsektor. Men vi kan inte göra det ensamt, utan behöver samarbeta med industrin och omgivande samhälle. Det budskapet för Vattenfall fram under den internationella konferensen Demo North Summit som hålls i Luleå 26-28 februari.

Annika_Viklund-(1).jpg

Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution, är en av huvudtalarna på konferensen, där Vattenfall också visar upp möjligheterna med mobila batterilager.

– I utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle är ökad elektrifiering en viktig faktor för att nå klimatmålen. Det här är en utveckling som påverkar hela energisystemet och som ställer stora krav på ett robust och modernt elnät. På Vattenfall Eldistribution är vi medvetna om vår otroligt viktiga roll. Men vi kan inte göra detta själva, utan avgörande är att vi har goda partnerskap med industrier inom olika branscher, säger hon.

Ett av Vattenfalls batterilager har lånats ut av Networks Solutions och kommer att visas upp på konferensen för att visa exempel hur tillfälliga förstärkningar och flexibla lösningar möjliggör snabbt uppkomna behov av ökad elnätskapacitet. Batterilagret kommer direkt från Trondheim och Ski Tour 2020 där Vattenfall varit Smart Energy Partner och använt batterilager som mobil laddlösning för att inte belasta elnätet i onödan. Rick Abrahamsson, ansvarig för stora datacenterkunder på Vattenfall Strategy & Business Development och Kajsa Roxbergh, Network Solutions, finns på plats för att berätta för delegaterna om fördelarna med batterilager.

Batterilager-Ski-Tour-2020-(002)-2.jpg

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020. Nu visas batteriet upp i Luleå under Demo North Summit 26-28 feb.

Målet med Demo North är att samla olika industriledare för att presentera hur storskaliga lösningar kan lösa de globala energiutmaningar som vi alla står för. Det tar fortfarande lång tid för en teknologisk landvinning att kommersialiseras. Konferensen vill bidra till att korta den tiden, genom att sammankoppla viktiga beslutsfattare inom industrisektorn med de unika testmiljöer och det traditionella ingenjörskunnandet som finns i svenska Arktis.

– Den här regionens fördel är vår stora tillgång till förnybar energi. Vattenfalls verksamhet har en 100-årig historia i norra Sverige och vår verksamhet har utvecklats i nära samarbete med basindustrin med deras extremt höga krav på stabil leverans. Vi gör fortsatta betydande investeringar inom såväl distribution, vind och vattenkraft. Dessutom arbetar vi aktivt med att etablera nya industrier med hjälp av Node Pole, och vill självklart fortsätta vara lika betydelsefulla i framtiden, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

Mer om konferensen

Av Jenny Hakeberg

Se även

Energiepark Haringvliet är Vattenfalls första park där vind, sol och batterier är installerade innan invigningen.

Rätt planering och en lämplig ekologisk strategi kan göra att Vattenfalls solkraftparker b...

Nyhet
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA g...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.