Bild över området där batterilagret planeras byggas
Nyhet

Vattenfall bygger unikt batterilager i Uppsala

Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta det ökade behovet och möjliggöra Uppsalas fortsatta expansion bygger Vattenfall Elanläggningar, en del av Vattenfall Network Solutions, nordens största batterilager som i storlek motsvarar ungefär en halv fotbollsplan, med kapacitet att driva hela Uppsala kommuns gatubelysning.

En stabil tillgång till el är en förutsättning för att Uppsala ska kunna växa hållbart även i framtiden. Uppsala, som många andra kommuner, har tidvis en hög belastning i elnätet, framför allt kalla vinterdagar när industrier går för fullt och vi värmer upp våra hus. Då kan det uppstå en kapacitetsbrist, det blir med andra ord trångt i ledningarna.

Batterilagret är en del i ett innovationsprojekt där Vattenfall vill testa olika affärsmodeller för framtida kommersiella projekt. Det nya batteriet och tekniken ligger i framkant och har utvecklats tillsammans med Vattenfalls forskning- och utvecklingsavdelning. Det unika med projektet är att det kan stötta både Uppsalas elnätskapacitet och hjälpa Svenska Kraftnät i sin roll att balansera elnätet.

Vattenfall vill möjliggöra fortsatt expansion i Uppsala genom att sätta in ett batterilager för att underlätta när kapacitetsbrist uppstår. Ett batterilager är som en gigantisk powerbank som laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är högt.  Att bygga elnät tar tid, det är ett långsiktigt arbete med långa tillståndsprocesser innan arbetet kan påbörjas. Batterilager går snabbare att bygga och är en av flera lösningar fram till dess att elnätet är utbyggt.

– Det här är obruten mark för oss och vi har mycket att lära oss om batteriets användningsområden. Det är ett innovationsprojekt. säger Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB, som är beställare av pilotprojektet.

– Det här kommer att vara en viktig avlastning för vårt ansträngda elnät. Vi behöver göra mycket för att minska kapacitetsbristen de kommande åren och innovationer likt denna behövs på vägen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.

Vattenfall Elanläggningar – en del av Vattenfall Network Solutions – bygger, driftar och förvaltar batterilagret som är ett pilotprojekt som kommer att tas i drift hösten 2020. Det här är ett av flera initiativ för att lösa kapacitetsbristen i Uppsala, inom kort kommer ytterligare initiativ presenteras.

Frågor och svar om batterilagret (PDF)

Vår film om projektet: Vattenfall bygger unikt batterilager i Uppsala

Läs mer om projektet och kapacitetsutmaningen här

För ytterligare information kontakta:

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande: 018-727 13 18

Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.