Solpaneler
ChristofferRiemer
Nyhet

Vattenfall ingår partnerskap om holländsk solkraft

Energiföretaget Vattenfall och nederländska markutvecklingsföretaget K3 har ingått ett partnerskap i syfte att utveckla solkraftparker på land och vatten.

Solkraftparkerna ska byggas på mark som ägs av K3. Tanken är att utöver landbaserade solkraftparker även bygga flytande varianter. K3 kommer att använda en del av den hållbara energi som produceras genom dessa projekt för att försörja sin egen verksamhet. Resten kommer Vattenfall att sälja till sina kunder.

Kompletterande kunskaper

K3 är specialister på integrerad markutveckling med fokus på ekologi, klimatanpassning och användning av hållbar energi. Företaget har omfattande kunskaper om de förberedelsefaser som krävs vid markutveckling. Bland annat ska en landutvecklingsplan tas fram som riktar sig till allmänheten. Det handlar om att utarbeta en bred socialt stödd områdesutvecklingsplan där deltagande, ekologi, landskapsintegration och tillståndsprocessen är centrala. Vattenfall kommer att ansvara för teknisk utformning, subventionsansökan och konstruktion liksom driften av solkraftparkerna. Vattenfall ansvarar även för kundleveransen av den producerade elkraften.

Bra grund för samarbete

Margit Deimel, chef för Solar Energy Development vid Vattenfall säger: ”Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Utöver att bygga solkraftparker runtom i Nederländerna arbetar vi också med att hjälpa företag att bli mer hållbara. Den vision som K3 och Vattenfall delar när det gäller allmän, storskalig utveckling av hållbara projekt utgör en mycket stabil grund för samarbete.”

Jan Willem van de Kamp, DGA vid K3: ”I och med det här samarbetet kan vi skapa mervärde i våra markutvecklingsprojekt. Vi kan bidra till Nederländernas kontinuerliga arbete för att bli ett mer hållbart land och ta stora steg mot att nå vårt mål att vara ett koldioxidneutralt företag 2025. Vi slipper köpa in förnybar el från mer avlägsna håll – i stället kan vi använda vår egen energi som producerats på nederländsk mark.”

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

Batterilager
Pressmeddelande
2020-03-04

Nytt batterilager i Skåne stöttar när elnätet inte räcker till

Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten ett tvåår...

Pressmeddelande
Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri in...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.