Solkraftspark
Nyhet

Vattenfall investerar i det tyska solenergiföretaget Solytic

Vattenfall har beslutat utöka investeringen i det tyska solenergiföretaget Solytic. Det Berlinbaserade företaget grundades 2017 för att digitalisera övervakningen och optimera driften av solcellsanläggningar med hjälp av artificiell intelligens.

På bara två år har Solytic vuxit till att bli ett ledande tjänsteföretag inom området datahantering för optimal drift av solcellsanläggningar. Solytic hanterar för närvarande 100 000 solcellsanläggningar med en kapacitet på 2 GW sammanlagt och siktar på en betydande tillväxt.

Solytic’s-User-Interface.jpg

Solytics användargränssnitt.

– Vi ser en avsevärd tillväxtpotential inom solenergisektorn. Ekonomiska framgångar är dock beroende av att anläggningar för förnybar energi byggs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och drivs med datastöd. Därför är det intressant för Vattenfall att investera i ett företag som Solytic, som har ett tydligt fokus på digitala tjänster i detta framtidsinriktade område, säger Gunnar Groebler, chef för vind- och solkraft inom Vattenfall.

Förutom Vattenfall har också energi- och telekommunikationsföretaget EWE, med huvudkontor i tyska Oldenburg, och flera affärsänglar som till exempel Thelo Investors investerat i Solytic.

– Stärkta av vår andra finansieringsrunda har vi nu som mål att öka antalet anläggningar som hanteras av Solytic till över en miljon under de kommande tre åren och att utöka vår verksamhet internationellt, säger Johannes Burgard, VD för och medgrundare av Solytic.

Solytic’s-founder-team.jpg

Grundarna av Solytics: Steffen Mangold, Johannes Burgard, Johannes Dahl, Konrad Perényi (från vänster till höger).

De ekonomiska resurser som företaget nu har till sitt förfogande kommer att investeras i ytterligare produktutveckling, en expansion av produktsortimentet på företagets egen marknadsplats samt en intensifiering av marknadsförings- och försäljningsverksamheten.

Den programvara som Solytic har utvecklat används för att med hjälp av artificiell intelligens optimera driften av solenergianläggningar genom analys av befintliga data. Felaktiga delar av en anläggning sägs kunna upptäckas i ett tidigt skede, underhållsarbetet förbättras, reparationskostnaderna minskas och den övergripande hanteringen av driften ska kunna automatiseras.

– I dagsläget är solcellsanläggningar lönsamma efter 8–15 år. Här ser vi en betydande och ännu outnyttjad potential att göra det möjligt att nå break-even för den här typen av anläggningar tidigare än så, säger Johannes Burgard.

Av Markus Fischer

Se även

En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Energiepark Haringvliet är Vattenfalls första park där vind, sol och batterier är installerade innan invigningen.

Rätt planering och en lämplig ekologisk strategi kan göra att Vattenfalls solkraftparker b...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.