Nyhet

Generatorbyte på Forsmark 3

Den 2 augusti inleds årets största revision på Forsmark 3. I år står generatorbyte på schemat – ett stort projekt som styr revisionslängden. Generatorn väger cirka 700 ton och omvandlar den mekaniska energin från turbinen till elektricitet.

Den nya generatorn från Alstom ersätter den gamla som suttit på plats sedan starten 1985. I samband med generatorbytet kommer även sex transformatorer att bytas ut.

– De är också gamla och vi har haft problem med oljeläckage. De nya transformatorerna är anpassade till den nya generatorn som levererar en högre spänning än den gamla, 25 kV istället för 20,5 kV, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3.

Revisionen på Forsmark 3 var ursprungligen planerad att vara en kortare bränslebytesrevision.

– Det är en av anledningarna till att vi inte kommer att göra så många större arbeten under revisionen utöver generatorbytet. Men vi passar på att göra betongreparationsarbeten i tre kylvattenkanaler och att byta kabelgenomföringar till reaktorinneslutningen. Dessa åtgärder är både omfattande och tidskrävande, berättar Kenneth Stensson.

Revisionen på Forsmark 3 är årets sista revision och ska avslutas den 22 september. Nästa revision blir på Forsmark 2 i maj nästa år.

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.