Ändrad klassificering av Vattenfalls hybridkapital

Ratinginstitutet Standard & Poor’s (S&P) har i samband med en bredare översyn reviderat ”equity content” för Vattenfalls utestående hybridobligationer från  “intermediate” (dvs 50%) till  “minimal” (dvs 0%) (ISIN nummer  XS1205625251, XS1205618470 och XS1205627547).

S&P bekräftar samtidigt i ett pressmeddelande på tisdagen att revideringen av equity content inte påverkar vare sig ratingen av Vattenfall som emittent eller ratingen av Vattenfalls hybridobligationer.

I en kommentar uppger S&P att villkoren som ger Vattenfall rätt att återbetala hybridobligationen till följd av vissa ratingförändringar inte är förenliga med S&Ps kriterier för tilldelning av equity content.

Vattenfall betraktar hybridkapital som en viktig del i Vattenfalls kapitalstruktur och värdesätter den finansiella och strategiska flexibilitet som hybridkapital innebär för bolaget.

Följaktligen för Vattenfall en dialog med S&P om möjliga handlingsalternativ som kan leda till ett snabbt återställande av equity content i Vattenfalls utestående hybrid obligationer till  "intermediate" status.

Vattenfall kommer att informera marknaden när en lösning uppnåtts.

Fakta:

 • Vattenfall emitterade i mars 2015 hybridobligationer på 1 miljard EUR respektive 6 miljarder SEK.
   

 • Med equity content avses den del av hybridkapitalet som ratinginstitut klassificerar som eget kapital.
   

 • Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.
   

  För mer information kontakta:

  Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, telefon: 073 4077726

  Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Vattenfalls vd Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Vattenfall ökade vinsten med cirka 25 procent och uppfyllde sina ekonomiska mål. Det visar...

Nyhet
En stadsvy - Amsterdam.
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2020-02-05

Bokslutskommuniké 2019

Vattenfall publicerade bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2019 onsdagen den 5 feb...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.