Ändrad klassificering av Vattenfalls hybridkapital

Ratinginstitutet Standard & Poor’s (S&P) har i samband med en bredare översyn reviderat ”equity content” för Vattenfalls utestående hybridobligationer från  “intermediate” (dvs 50%) till  “minimal” (dvs 0%) (ISIN nummer  XS1205625251, XS1205618470 och XS1205627547).

S&P bekräftar samtidigt i ett pressmeddelande på tisdagen att revideringen av equity content inte påverkar vare sig ratingen av Vattenfall som emittent eller ratingen av Vattenfalls hybridobligationer.

I en kommentar uppger S&P att villkoren som ger Vattenfall rätt att återbetala hybridobligationen till följd av vissa ratingförändringar inte är förenliga med S&Ps kriterier för tilldelning av equity content.

Vattenfall betraktar hybridkapital som en viktig del i Vattenfalls kapitalstruktur och värdesätter den finansiella och strategiska flexibilitet som hybridkapital innebär för bolaget.

Följaktligen för Vattenfall en dialog med S&P om möjliga handlingsalternativ som kan leda till ett snabbt återställande av equity content i Vattenfalls utestående hybrid obligationer till  "intermediate" status.

Vattenfall kommer att informera marknaden när en lösning uppnåtts.

Fakta:

 • Vattenfall emitterade i mars 2015 hybridobligationer på 1 miljard EUR respektive 6 miljarder SEK.
   

 • Med equity content avses den del av hybridkapitalet som ratinginstitut klassificerar som eget kapital.
   

 • Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.
   

  För mer information kontakta:

  Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, telefon: 073 4077726

  Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.