Elmarknaden just nu: Lägsta elpriserna på ett år

Mars 2015 ser ut att bli det lägsta månadspriset på elbörsen på ett år. Prisnivån på det rörliga elpriset ligger så här långt runt 24 öre per kWh. Det gynnsamma väderläget och sjunkande priser på bränslemarknaderna innebär att även priserna på fastprisavtalen är de lägsta sedan förra våren.

- Om man ser till elpriserna har vi haft en väldigt gynnsam vinter där medeltemperaturen legat mycket över det normala. Det gör att elförbrukningen går ner. Samtidigt har tillgången på el varit mycket god, såväl vattenkraften som kärnkraften har producerat på bra nivåer och vindkraften har haft gynnsamma förutsättningar, säger Jonas Stenbeck, Chef Vattenfall Försäljning.

Sammantaget gör det att det är ett bra tillfälle för hushållen att se över sina elavtal.

- Med tanke på det låga prisläget är det ett bra läge att välja ett rörligt elpris. Men på samma sätt som man kan resonera om räntan, är det just nu också ett bra tillfälle att binda sitt elpris på ett lågt pris för en längre period, menar Jonas Stenbeck.

Något som också bidrar till de låga elpriserna är sjunkande priser på elcertifikat. Elcertifikaten är ett stödsystem för att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion, som finansieras genom en elcertifikatsavgift som ingår i elpriset. Från februari 2013 till februari i år har priset för elcertifikat sjunkit från 230 till 150 kronor per MWh. En minskning med 35 procent.

- I och med att efterfrågan på el har varit lägre än normalt, samtidigt som utbudet på förnybar el växer finns det nu ett överskott av elcertifikat på marknaden. Det innebär att priset för elcertifikat har sjunkit kraftigt, säger Jonas Stenbeck.

http://www.vattenfall.se/sv/elmarknaden-just-nu.htm

För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, telefon: 070-982 67 69

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En Vattenfallmedarbetare vid kraftverket i Stornorrfors
Pressmeddelande
2020-06-25

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men inte i söde...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.