Vattenfall emitterar hybridobligationer

Vattenfall emitterade på fredagen hybridobligationer på 400 miljoner USD (ca 3,5 miljarder SEK). Lånebeloppet kommer att användas i den löpande verksamheten.

- Vi är mycket nöjda med den breddning av investerarbasen som vi uppnått med denna transaktion, tillsammans med de hybridobligationer vi emitterade i mars 2015. Fördelen för Vattenfall med att emittera hybridobligationer är att det stärker företagets finansiella flexibilitet då hybridkapital vid bedömning av ett företags kreditvärdighet delvis behandlas som eget kapital, säger Johan Gyllenhoff, Vattenfalls Group Treasurer.

Detta är Vattenfalls första hybridobligation i USD, emitterad under “Regulation S” utanför USA.

I likhet med Vattenfalls befintliga hybridobligation kommer de nya obligationerna att redovisas som räntebärande skuld och vara efterställda Vattenfalls övriga låneinstrument. Vattenfall förväntar sig att kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s kommer att klassificera hybridobligationerna till 50% som eget kapital i sin kreditanalys och att de kommer att tilldelas kreditbetyget Baa2 av Moody’s och BB+ av Standard & Poor’s vilket är två respektive tre steg under Vattenfall ABs kreditbetyg.

Likviddag för emissionen är den 19 november 2015.

Hybridobligationerna har emitterats i en tranch enligt nedan:

Valuta Belopp Kupongränta
(till första inlösen)
Löptid Första inlösen
USD 400  miljoner 6,10 % 63 år Efter 8 år

Deutsche Bank var Structuring Bank och Bookrunner

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarkaden.

  
För ytterligare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, 08-739 65 13, johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations 08-739 65 14 klaus.aurich@vattenfall.com

  
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Vattenkraftverket i Stornorrfors från ovan. Foto: Jennie Pettersson
Pressmeddelande
2020-03-20

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 ”Omställningen mot ett fossilfritt liv”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 är nu publicerad. Rapporten beskriver Vat...

Pressmeddelande
Den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk
Pressmeddelande
2020-03-05

Vattenfall ger ut grön obligation på 500 miljoner EUR

I dag, torsdag, har Vattenfall emitterat en ny grön senior obligation på 500 miljoner EUR....

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.