Energimyndigheten stödjer projektet för en koldioxidfri järnframställning

Energimyndigheten har idag beslutat att stödja förstudien i SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri järnframställning. Förstudien har beviljats ett bidrag på 6,7 miljoner kronor.

– Vi ser mycket positivt på att Energimyndigheten har valt att stödja initiativet för en koldioxidfri järnframställning, där Vattenfall kan bidra till att ersätta fossila bränslen med koldioxidfri svensk el. Att bidra till att göra Sverige fossilfritt fram till 2045 är viktigt för Vattenfall, våra partners och inte minst klimatet, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Initiativet är uppdelat i tre faser, en förstudie som pågår fram till slutet av 2017 där alla förutsättningar ska kartläggas. Därefter följer ett mer konkret forsknings- och utvecklingsprogram i en pilotstudie fram till 2024 och slutligen är planen att försök ska genomföras i en demonstrationsanläggning fram till 2035.

Det var i början av april som SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans meddelade att man initierade ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Sverige har unika förutsättningar för ett sådant initiativ. Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till fossilfri el och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

– Projektet kan vara startskottet för en radikal omställning av svensk stålindustri. På sikt kan det innebära att Sverige blir först i världen med storskalig produktion av järn med hjälp av vätgas, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

För att projektet ska kunna genomföras krävs dock fortsatt betydande nationella insatser från staten, näringsliv, forskningsinstitut och högskolor under en period av 20-25 år.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fisk

Är det en fisk? Vilken fisk är det? Hur mår den? Snart kan Vattenfall svar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.