Nytt samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

I dag offentliggör Skellefteå Kraft och Vattenfall en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i Sverige.

Satsningen är ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring som nu sker runt om i världen men även framväxten av nya elintensiva industrier som t ex batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

– Möjligheterna som norra Sverige erbjuder för att bygga upp den här typen av nyindustrialisering är mycket gynnsamma. Här finns tillgång till stabil och förnybar el till konkurrenskraftiga priser, men också starka lokalsamhällen. Det är en möjlighet för norra Sverige, fler etableringar kommer att betyda jobb och tillväxt i regionen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Regeringen har föreslagit att energiskatten för datacenter, med en installerad effekt på minst 0,5 MW, sänks till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri från 1 januari 2017. Förslaget ligger nu på riksdagens bord.

– Den föreslagna skattelättnaden i regeringens budgetproposition är varmt välkommen, och den ger Sverige ännu bättre förutsättningar att locka till sig dessa etableringar. I samarbete med kommuner, myndigheter och andra aktörer i norra Sverige vill vi nu satsa på att marknadsföra regionens goda förutsättningar för de nya industrierna, säger Magnus Hall, koncernchef för Vattenfall.

En rapport som nyligen publicerades av The Boston Consulting Group, på uppdrag av Business Sweden, visade att den stora globala efterfrågan på nya datahallar skulle kunna leda till 50 miljarder kr i ökat tillskott till svensk ekonomi och leda till 27 000 arbetstillfällen under de närmaste tio åren.
Skellefteå Kraft och Vattenfall kommer att bedriva satsningen som ett gemensamt initiativ med ett särskilt fokus på att attrahera och underlätta för nya elintensiva industrier att etablera sig i norra Sverige. Som en del av detta avser parterna att förvärva The Node Pole, ett bolag som arbetat med att attrahera datacenterverksamhet till Norrbotten.

Besök gärna www.vattenfall.se och www.skekraft.se för att läsa mer om våra respektive verksamheter.

För ytterligare information kontakta:
Intervjuförfrågningar till Hans Kreisel kan riktas till:
Mimmi Jonsson, pressekreterare Skellefteå Kraft, 070-220 99 76
Intervjuförfrågningar till Magnus Hall kan riktas till:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-597 73 38

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.