Vattenfall – delårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling:
• Nettoomsättningen minskade med 3% till 69 413 MSEK (71 666)
• Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 13 197 (12 001)
• Rörelseresultatet1 uppgick till 10 453 MSEK (1 927)
• Periodens resultat uppgick till 5 901 MSEK (1 002)
• Elproduktionen uppgick till 64,9 TWh (61,1)

Viktiga händelser:
• Fortsatt kundtillväxt med över 110 000 kontrakt.
• Stärkt närvaro i Storbritannien genom förvärvet av iSupplyEnergy
• Tillväxt inom förnybar energi: Pen y Cymoedd (228 MW) och Ray (54 MW) i full drift samt investeringsbeslut för Slufterdam (29 MW)
• Vidare åtgärder för att bli fossilfria inom en generation: Samarbeten i Sverige för fossilfria industriprocesser, utfasning av brunkol i Berlin och investeringsbeslut för en klimatsmartare värmeproduktion
• Positiv utveckling inom tysk kärnkraftsverksamhet
• Fortsatt fokus på en effektiv drift och kostnadsbesparingar genom att ingå nya samarbeten gällande outsourcing av tjänster.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 10.30, idag fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler resultatet vid en presskonferensen på Vattenfalls huvudkontor.
Presskonferensen direktsänds på
corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08 505 100 31.

Denna information är av sådan art att Vattenfall är skyldig att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en av ovanstående personer anlitad nyhetsbyrå för publicering den 21 juli 2017 klockan 09.00 CET. Detta pressmeddelande har tagits fram både på svenska och engelska. Vid eventuella skiljaktigheter mellan de två versionerna är det den svenska versionen som ska gälla.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Frusen sjö
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-02-07

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Pressmeddelande
Anna Borg och Magnus Hall

Ökad försäljning, produktionsrekord för kärnkraften och framgångar för Wind, men fortsatta...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.