Pressmeddelande 2019-08-30 07:00

Elmarknaden just nu: Regn och marknadsoro påverkar elpriset

Efter en torr julimånad har augusti givit betydligt mer nederbörd i vattenkraftsområdena vilket är avgörande för fortsatt stabila eller till och med fallande priser.

2019 inleddes med relativt höga elpriser på samtliga avtalsformer. Priserna har nu fallit sedan årsskiftet. Priserna på fastprisavtal har gått ned något, framförallt det korta 6-månadersavtalet. Det rörliga snittpriset var under augusti 40 öre/kWh. Sett till de senaste åren är det dock fortfarande låga nivåer. I jämförelse med fjolårssommaren är dock priserna betydligt lägre, cirka 20 öre/kWh lägre.

– Det är svårt att bedöma om prisnivåerna kommer fortsätta sjunka, eller om de vänder uppåt under hösten, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

På den europeiska elmarknaden har priset på råvaror, utsläppsrätter och olja återigen fallit något, vilket har påverkat priserna nedåt i Tyskland. Det finns andra omvärldsfaktorer som kan påverka elpriset starkt och som det är viktigt att vara medveten om. Exempelvis handelskriget mellan USA och Kina samt konsekvenserna av Brexit senare i höst.

Kärnkraften är fortfarande inne i sin revisionsperiod, vilket håller uppe det rörliga elpriset något. Vindkraften är stabil och nederbörden vid vattenkraftsområdena gör att allt sammantaget påverkar elpriset positivt trots att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt under det normala.

– Har du rörligt elpris bör du aktivt se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris med Bytesrätt. Faller priset kan du med Bytesrätt enkelt teckna om till det lägre priset under samma eller längre period, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En Vattenfallmedarbetare vid kraftverket i Stornorrfors
Pressmeddelande
2020-06-25

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men inte i söde...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.