Vattenfall – delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling, januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (10% exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
 • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

Viktiga händelser, januari-mars 2019

 • Stora störningar efter stormen Alfrida med relaterade kostnader på 850 MSEK.  
 • Minskad produktion delvis som en följd av lägre produktion vid
 • Ringhals 2 där en generator byts ut.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna. 
 • Produktionen vid det koleldade kraftverket Hemweg 8 i Nederländerna avslutas i slutet av 2019.  
 • Idriftagning av 170 MW vindkraft och 6 MW solkraft.
 • Deltagande i anbudsförfarandet för vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna samt ett projekt i franska Dunkerque.     
 • Staden Berlin vill tilldela Berlin Energie koncessionen för eldistribution.


Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 09.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.

Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Anna Borg, CFO och Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall

Resultatet för årets första nio månader förbättrades kraftigt mot föregående år. Ökningen ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.