Frusen sjö
Pressmeddelande Regulatoriskt 2019-02-07 08:00

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Finansiell utveckling, januari–december 2018
• Nettoomsättningen ökade med 16% (11% exklusive valutaeffekter) till 156 824 MSEK (135 114)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 19 883 MSEK (23 203)
• Rörelseresultatet uppgick till 17 619 MSEK (18 524)
• Årets resultat uppgick till 12 007 MSEK (9 484)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 20% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare

Finansiell utveckling, oktober–december 2018 
• Nettoomsättningen ökade med 25% (21% exklusive valutaeffekter) till 48 048 MSEK (38 342)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 627 MSEK (7 213)
• Rörelseresultatet uppgick till 4 189 MSEK (5 920)
• Periodens resultat uppgick till 3 100 MSEK (2 811)

Viktiga händelser, januari–december 2018
• Produktionsrekord för kärnkraften
• Hamburg Stad använder sin option för att köpa tillbaka Vattenfalls andel i fjärrvärmesystemet
• Investeringsprogram om 3,5 miljarder SEK i Uppsalas värmeverksamhet
• Fortsatt kundtillväxt, främst driven av den tyska marknaden
• Rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar
• Viktiga framsteg inom förnybar energi med ny installerad kapacitet och fortsatt framdrift för investeringsprojekt, exempelvis färdigställande av Aberdeen Bay (97 MW) och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW)

Bokslutskommunikén och presentationsbilderna finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterar resultatet vid en press- och analytikerkonferens som direktsänds online idag klockan 09.30.
Presentationen och den efterföljande frågestunden hålls på engelska.

Webblänk: Webcast – Vattenfalls bokslutskommuniké 2018

Det går även att delta via telefon på telefonnummer: 08-505 100 31

För ytterligare information kontakta:
Markus Friberg, Head of Media Relations, 070-261 30 84
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, 072-226 40 51
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 klockan 08.00 CET.

Se även

Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.