Vattenfall investerar stort i Sollefteå

Just nu pågår förnyelse av Kilforsens och Lasele kraftstationer i Sollefteå kommun. Resultatet blir bland annat ökad produktion av förnybar el från 1670 GWh (gigawattimmar) med 35 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 7 000 hem. Investeringen uppgår till 300 miljoner kronor.

Bägge kraftverken byggdes i mitten av 1950-talet och är i behov av ny utrustning då den gamla, trots kontinuerligt underhåll, börjar bli sliten. De åtgärder som nu ska genomföras är bland annat:

  • Förnyelse av turbin, en per station
  • Renovering av generatorer, en per station
  • Översyn av kontrollanläggningar
  • Renovering av intagslucka och nya intagsgrindar

Förnyelseprojektens mål är:

  • Ytterligare minst 40 års drift
  • Erhålla totalt 35 GWh/år i produktionsökning
  • Minimera anläggningarnas externa och interna miljöpåverkan. Oljemängden mins-kas med 60-85 procent i och med att högtryckssystem installeras.

Arbetena beräknas vara färdiga under första kvartalet 2012.
Möjlighet finns att besöka något av kraftverken.

Fakta Kilforsens kraftstation

Byggår: 1948 -1953
Årsproduktion: 970 GWh
Antal aggregat: 3 st (varav två är s k ”Starta Sverige.aggregat”)

Fakta Lasele kraftstation

Byggår: 1956 - 1957
Årsproduktion: 665 GWh
Antal aggregat: 2 st

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB, 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 40 kB)

Se även

Forsande vatten

Vattenfall vill rädda framtida laxfisket i Lule älv

Laxbeståndet i Lule älv har minskat sedan 2005 och de senaste tre åren har det blivit mycket sämre. Vattenfall befarar att det inte går att upprätthålla utsättningen av odlad lax på sikt och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Leuhunkoski fisktrappa

Leuhunkoski fiskväg öppnar passage för vandringsglada fiskar

I slutet av april stod den klar. Den nya fiskvägen förbi Leuhunkoski vattenkraftverk i Finland. Tillsammans med fiskvägen vid Hietamankoski kraftverk, som byggdes förra året, öppnar nu Vatte...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln