Vattenfall investerar stort i Sollefteå

Just nu pågår förnyelse av Kilforsens och Lasele kraftstationer i Sollefteå kommun. Resultatet blir bland annat ökad produktion av förnybar el från 1670 GWh (gigawattimmar) med 35 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 7 000 hem. Investeringen uppgår till 300 miljoner kronor.

Bägge kraftverken byggdes i mitten av 1950-talet och är i behov av ny utrustning då den gamla, trots kontinuerligt underhåll, börjar bli sliten. De åtgärder som nu ska genomföras är bland annat:

  • Förnyelse av turbin, en per station
  • Renovering av generatorer, en per station
  • Översyn av kontrollanläggningar
  • Renovering av intagslucka och nya intagsgrindar

Förnyelseprojektens mål är:

  • Ytterligare minst 40 års drift
  • Erhålla totalt 35 GWh/år i produktionsökning
  • Minimera anläggningarnas externa och interna miljöpåverkan. Oljemängden mins-kas med 60-85 procent i och med att högtryckssystem installeras.

Arbetena beräknas vara färdiga under första kvartalet 2012.
Möjlighet finns att besöka något av kraftverken.

Fakta Kilforsens kraftstation

Byggår: 1948 -1953
Årsproduktion: 970 GWh
Antal aggregat: 3 st (varav två är s k ”Starta Sverige.aggregat”)

Fakta Lasele kraftstation

Byggår: 1956 - 1957
Årsproduktion: 665 GWh
Antal aggregat: 2 st

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB, 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 40 kB)

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']