Almedalen 2014: Vattenkraften blir ännu viktigare i morgon

Vattenkraften kommer att vara fortsatt avgörande för den svenska energiförsörjningen. Enligt paneldeltagarna på Vattenfalls seminarium om vattenkraftens framtid kommer dock förslaget om att redan utbyggd vattenkraft ska miljöprövas som om den vore ny, bli mycket komplicerat, kostsamt och långdraget. Samtliga paneldeltagare tyckte att en nationell prioriteringsplan är att föredra.

Vattenkraften svarar idag för cirka 45 procent av Sveriges elproduktion och i motsvarande grad för den tillgängliga reglerkapaciteten vilket gör vattenkraften till den viktigaste förnybara energikällan i Sverige.

På onsdagens diskussion i Visby om vattenkraftens roll i morgon förklarade Joakim Ollén, ordförande för Sportfiskarna, att han ser mycket positivt i den statliga vattenverksamhetsutredningen.
– Jag har lite svårt att förstå varför ett miljövänligt sätt att producera el inte skulle vara miljövänligt hela vägen. Precis som annan elproduktion ska vattenkraften prövas enligt rimliga miljökrav.

Positiv fortsättning
Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraft, menade att han är hoppfull sedan Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten presenterat en gemensam strategi för svensk vattenkraft.

– Vi ser positivt på den fortsatta diskussionen. Utspelet från myndigheterna kommer att väga tungt.

I korthet skulle Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndighetens föreslagna strategi leda till ett genomförande av miljöåtgärder som ger en stor miljönytta men med en liten påverkan på vattenkraftproduktionen och därmed skulle en högre miljöstatus uppnås i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar vattenkraftproduktion.

Priset för hela branschen skulle enligt beräkningarna som mest bli årligen en halv miljard kronor och sammantaget inte få överstiga en minskad elproduktion på 1,5 TWh, det vill säga 2,3 procent av den nuvarande vattenkraftsproduktionen.

Vattenfalls program för biologisk mångfald
– Vi väntar inte på utredningens slutsatser. Vi arbetar enormt mycket med biologisk mångfald inom vattenkraften. Vi genomför stora inventeringar i älvarna med storskaliga vattenkraftverk. Vi har bland annat öppnat upp ett antal sidovattendrag kopplade till magasin. Det är sådant som vi gör för att öka den lokala fiskvandringen och därmed öka den biologiska mångfalden i även de kraftigt reglerade vattendragen, förklarade Christer Ljunggren.

Över decennier
– Däremot så tror jag inte på nyprövningsprincipen. Det skulle bli väldigt komplicerat, sa Christer Ljunggren.

– Vattenkraftverken finns där de finns och vi måste hitta en rimlighet i hur verksamheten ska hanteras. Jag måste nog landa i ett nja till nyprövning, förklarade Terese Bengard, kommunstyrelsens ordförande i Ragunda kommun.

– I min värld innebär nyprövning att ärendena kommer att hanteras under en lång tid. Vi pratar om en successiv process som löper över decennier, tyckte Joakim Ollén.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']