DanTysk levererar el

"Det ser ljust ut för vindkraften i Europa och vi kommer att investera 11 miljarder kronor i vindkraftprojekt de kommande fyra åren. Förnybar energi är Vattenfalls framtida kärnverksamhet", säger koncernchefen Magnus Hall i samband med att den havsbaserade vindkraftparken DanTysk i dag levererar el på det tyska kraftnätet för första gången.

Vindkraftparken DanTysk, 70 kilometer väster om ön Sylt i Nordsjön, har en produktionskapacitet på 1,3 TWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 400 000 hem.

Installation av den första 3,6 MW turbinen inleddes i april och det tog totalt fyra månader att installera samtliga 80 turbiner.

Nya investeringar

I dag levererade DanTysk el till det tyska kraftnätet för första gången. Vindkraftverken tas i drift ett åt gången, en process som beräknas pågå till och med början av 2015.

– Jag är mycket nöjd med att kunna ta DanTysk i drift. Det är ett stort och mycket komplext projekt och innebär ett kraftigt tillskott av förnybar energi till det tyska elnätet. Jag vill passa på att tacka alla som har arbetat hårt och mycket framgångsrikt i projektet, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.

Du har tidigare pekat ut förnybart som Vattenfalls framtida kärnverksamhet. Samtidigt minskar investeringsbudgeten på grund av sjunkande lönsamhet. Hur ska Vattenfall ha råd att växa inom förnybart?
– Vattenfall är en stark ägare och utvecklare av vindkraft, både på land och till havs. Vi vill utnyttja vår kompetens och färdigheter i projektering och byggande av nya vindkraftparker. Partnerskap med andra investerare efter uppförandet är därför naturligt. Vattenfall vill bygga och driva vindkraftverk - inte nödvändigtvis ha fullt ägarskap i anläggningarna.

Samarbete

DanTysk är ett exempel på projekt där Vattenfall samarbetar med andra. Det tyska kommunala energibolaget Stadtwerke München (SWM) äger 49 procent i DanTysk.

Vattenfall samarbetar även med SWM vad gäller den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Nordsjön.

Hur ser förutsättningarna ut för att bygga vindkraft i Europa?
– Det ser ljust ut. Vi kommer att investera 11 miljarder kronor i vindkraftprojekt under de kommande fyra åren. I dag ser vi att det är billigare att bygga landbaserad vindkraft men att den havsbaserade vindkraften har sänkt sina kostnader avsevärt.

Dansk övervakning

DanTysks 80 turbiner kommer att följas från Vattenfalls övervakningscentral i danska Esbjerg som är en av Europas största övervakningscentraler.

Kontoret i Esbjerg övervakar dygnet runt Vattenfalls drygt 1 000 turbiner i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Läs mer om DanTysk (på engelska)

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']