DanTysk levererar el

"Det ser ljust ut för vindkraften i Europa och vi kommer att investera 11 miljarder kronor i vindkraftprojekt de kommande fyra åren. Förnybar energi är Vattenfalls framtida kärnverksamhet", säger koncernchefen Magnus Hall i samband med att den havsbaserade vindkraftparken DanTysk i dag levererar el på det tyska kraftnätet för första gången.

Vindkraftparken DanTysk, 70 kilometer väster om ön Sylt i Nordsjön, har en produktionskapacitet på 1,3 TWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 400 000 hem.

Installation av den första 3,6 MW turbinen inleddes i april och det tog totalt fyra månader att installera samtliga 80 turbiner.

Nya investeringar

I dag levererade DanTysk el till det tyska kraftnätet för första gången. Vindkraftverken tas i drift ett åt gången, en process som beräknas pågå till och med början av 2015.

– Jag är mycket nöjd med att kunna ta DanTysk i drift. Det är ett stort och mycket komplext projekt och innebär ett kraftigt tillskott av förnybar energi till det tyska elnätet. Jag vill passa på att tacka alla som har arbetat hårt och mycket framgångsrikt i projektet, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.

Du har tidigare pekat ut förnybart som Vattenfalls framtida kärnverksamhet. Samtidigt minskar investeringsbudgeten på grund av sjunkande lönsamhet. Hur ska Vattenfall ha råd att växa inom förnybart?
– Vattenfall är en stark ägare och utvecklare av vindkraft, både på land och till havs. Vi vill utnyttja vår kompetens och färdigheter i projektering och byggande av nya vindkraftparker. Partnerskap med andra investerare efter uppförandet är därför naturligt. Vattenfall vill bygga och driva vindkraftverk - inte nödvändigtvis ha fullt ägarskap i anläggningarna.

Samarbete

DanTysk är ett exempel på projekt där Vattenfall samarbetar med andra. Det tyska kommunala energibolaget Stadtwerke München (SWM) äger 49 procent i DanTysk.

Vattenfall samarbetar även med SWM vad gäller den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Nordsjön.

Hur ser förutsättningarna ut för att bygga vindkraft i Europa?
– Det ser ljust ut. Vi kommer att investera 11 miljarder kronor i vindkraftprojekt under de kommande fyra åren. I dag ser vi att det är billigare att bygga landbaserad vindkraft men att den havsbaserade vindkraften har sänkt sina kostnader avsevärt.

Dansk övervakning

DanTysks 80 turbiner kommer att följas från Vattenfalls övervakningscentral i danska Esbjerg som är en av Europas största övervakningscentraler.

Kontoret i Esbjerg övervakar dygnet runt Vattenfalls drygt 1 000 turbiner i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Läs mer om DanTysk (på engelska)

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']