Ombyggnaden av Akkats i full gång

Rivningsarbetet av det gamla aggregatet i vattenkraftverket Akkats i Jokkmokk är avslutat. Nu inleds arbetet med att anpassa kraftverket till ett av de två nya mindre aggregaten som tas i drift under våren 2016.

Ombyggnaden av Akkats vattenkraftstation i Luleälven har pågått sedan 2007. Grovt förenklat innebär projektet att två nya turbiner på 75 MW vardera ersätter den gamla på 150 MW. Hela ombyggnaden som sammanlagt kostar en miljard kronor beräknas vara klar i april 2016.

Det första nya aggregatet togs i drift våren 2013. Då påbörjades arbetet med att riva ur det gamla, ursprungliga aggregatet. För att få plats med det andra nya aggregatet behövde bland annat de gamla vattenvägarna anpassas och två våningsplan rivas och gjutas om.
– Det var omfattande rivningsarbeten som pågick. Vi arbetade i 3-skift dygnet runt för att hålla tidplanen, säger Rikard Strand, projektledare för Akkats.

Nu har återuppbyggnadsskedet inletts med att anpassa alla olika plan i kraftverket till det nya aggregatet.
– I mitten av 2015 kommer den nya turbinen och generatorn. De monteras, testkörs och tas i drift fram till april 2016, förklarar Rikard Strand.

Fakta om Akkats vattenkraftstation

Akkats vattenkraftverk i Luleälven har varit i bruk sedan hösten 1973. Anledningen till ombyggnaden är ett haveri som inträffade 2002. Ett elfel fick kraftverkets då enda turbin att snabbstoppa. Den stora mängd vatten som då fanns i stationen sögs ut och slog tillbaka in i kraftverket igen på grund av det vakuum som uppstod. Vattenmassorna orsakade sprickor i betongfundamentet.

Ombyggnaden beräknas ge ett energitillskott på 25 GWh per år motsvarande el till 5 000 hushåll. Totalt kommer Akkats årligen att producera cirka 590 GWh.

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']