Vargöns kraftstation reglerar Vänern

Stora mängder vatten kan tidvis strömma till Vänern eftersom nederbördsområdet runt sjön motsvarar cirka en tiondel av Sveriges yta. Vattenfall ansvarar för regleringen av Vänern som sköts vid Vargöns kraftstation nära den plats där sjön övergår till Göta älv.

Vargöns kraftstation kan liknas vid en stor avtappningskran enligt Magnus Carlson, drift- och underhållschef på Vattenfall Vattenkrafts södra område.

Magnus Carlsson– Genom att reglera kraftverkets turbiner eller dammluckor kan avtappningen av Vänern ökas eller minskas efter behov. Det finns dock ett omfattande regelverk, en så kallad vattendom, som detaljerat föreskriver inom vilka gränser regleringen får ske. Det handlar till exempel inom vilka nivåer vattenytan tillåts variera men även vilka flöden i Göta älv som får förekomma.

Utöver kraftproduktionen finns det även flera andra viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller regleringen enligt Magnus Carlson.

– Sjöfarten som trafikerar Göta älv med stora fartyg upp till Vänerhamnarna fordrar ett visst vattendjup för att kunna angöra kajerna. De är därför angelägna om att vattennivån inte blir för låg. Vidare finns det andra intressen i form av markägare runt Vänern som självfallet är oroliga för att deras marker kan bli översvämmade om nivån blir hög. För att göra det ännu mer komplext måste det också upprätthållas ett visst minsta vattenflöde i Göta älv för att saltvatteninträngning från havet inte ska ske i älvens utlopp. Göteborg tar nämligen sitt dricksvatten från älven.

Det svåraste och helt oförutsägbara är emellertid vädret som kan variera mellan ytterligheter som ett riktigt torrår med lite regn till riktigt blöta år med mycket nederbörd som till exempel 2000 och 2001. Då var tillrinningen till Vänern tre gånger så stor som avtappningen vilket fick till följd att vattennivån steg brant.

– Trots allt brukar det för det för det mesta gå att reglera Vänern på ett sådant vis att alla intressen blir tillgodosedda, säger Magnus Carlson.

Läs mer om Vargöns kraftstation

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']