Träd som fällts av stormen Gudrun

Miljardinvesteringar i elnäten i spåren av Gudrun

För tio år sedan släckte stormen Gudrun ljuset för 180 000 Vattenfallkunder. Sedan dess har Vattenfall investerat 17 miljarder kronor i elnäten för att detta inte ska upprepas.

Det var natten mellan den 8 och 9 januari 2005 som stormen Gudrun drog över landet med orkanstyrka. På vägen slet orkanen ner 200 miljoner träd liksom elledningar, stolpar och elanläggningar i hela södra delen av landet.

Under de senaste tio åren har Vattenfall Eldistribution investerat 17 miljarder kronor i att vädersäkra elnätet.

Det innebär att Vattenfall idag är bättre förberedda att möta nya stora stormar. Röjning och underhåll av ledningsgator och ledningar har förbättrats, 1700 mil ledning har vädersäkrats med nya isolerade luftledningar och nedgrävd markkabel, ny fjärrstyrd teknik har byggts in i elnäten.

Totalt är Vattenfalls svenska elnät 12 000 mil långt, ungefär tre varv runt jorden och Vattenfall Eldistribution som normalt investerar mer än en tredjedel av omsättningen i elnätet ökar nu takten på ombyggnadsprojekten: bara under 2014 investerade Vattenfall nära 4 miljarder kronor i elnätet, vilket motsvarar cirka 10 procent av den svenska energibranschens totala investeringar 2014. Vattenfall fortsätter hålla en hög investeringsnivå de närmaste åren.

Vattenfall Eldistribution har dessutom sedan länge en väl fungerande kris- och beredskapsorganisation som sätts in vid stora störningar i elnätet. Under stormen Gudrun hade Vattenfall Eldistribution som mest cirka 1 600 personer som arbetade med störningarna. Av dessa var 1 150 personer engagerade i fält medan 450 personer arbetade inne på de olika etableringarna, inklusive driftcentralerna. 15 helikoptrar, 20 bandvagnar och 20 skördare användes som hjälpmedel för att lokalisera och avhjälpa fel.

Fakta

Störningar i samband med stormen Gudrun började vid lunchtid den 8 januari i västra Sverige och fortsatte under kvällen/natten norr och öster ut. Vid midnatt hade ovädret kommit till Stockholmsområdet. Extremt hårt väder med kraftiga vindar på 30-35 sekundmeter. I vindbyarna kunde vindstyrkor på ända upp till 45 sekundmeter mätas upp. Många träd föll över ledningarna och raserade både ledningar, stolpar samt stationer.

På morgonen den 9 januari klockan 05.00 var flest antal av Vattenfall Eldistributions kunder strömlösa: 180 000 stycken. Den 9 januari klockan 19:00 hade hälften av alla kunder fått tillbaka strömmen. Två dygn senare återstod 10 procent, det vill säga 18 000 kunder som fortfarande var utan el. Totalt i Sverige blev 780 000 elabonnenter utan ström efter stormens framfart, en del i flera veckor.

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']