Älvkarleby
Vattenfall/Maria Cruseman

Vattenkraftverken som lyfte Sverige fyller hundra

I år är det hundra år sedan Älvkarleby kraftverk, ett av första generationens svenska vattenkraftverk, började leverera el.

Det lilla samhället Älvkarleby några kilometer från Dalälvens mynning rymmer såväl gårdagens teknik som verksamhet för framtida lösningar. Vattenkraftverket från 1915 är från tiden då kunskapen om elektricitet hade utvecklats och upptäckten av växelström gjort det möjligt med långväga elöverföring via kraftledningar.

Det här var "high tech" och stor vikt lades vid den arkitektoniska utformningen av anläggningen. Både maskinhuset och ställverksbyggnaden är i nationalromantisk stil och ger intryck av en medeltida borg, med branta tak och fasader klädda med handslaget, hårdbränt tegel.

Kraftverket i Älvkarleby 1915

Älvkarleby 1915.

Tillbakablick

Anläggandet av vattenkraftverken var ett stort steg framåt för Sveriges industrier. Älvkarleby fick stor betydelse för industrialiseringen i hela Mellansverige när kraftnätet byggdes ut. Många bruk och järnverk fick sin el härifrån och strömmen räckte även till för att elektrifiera Uppsala, Västerås, Gävle och Enköping.

Fem turbiner arbetar i den ursprungliga turbinhallen och i slutet av 1980-talet tillkom ett sjätte aggregat som ger anläggningen en samlad kapacitet på totalt 125MW.

Fortsatt avgörande roll

I dag har Älvkarleby kraftverk en annan betydelse än för hundra år sedan.

– Uppgiften är naturligtvis fortfarande att producera förnybar el men nu i rollen som regulator i ett energisystem med framför allt en ökande andel vindkraftproduktion, säger Monica Nordlund, kommunikatör Vattenfall Vattenkraft.

Unikt laboratorium

Ett stenkast från kraftverket ligger Vattenfalls forsknings- och utvecklingslaboratorium. Här görs avancerade tredimensionella datorsimuleringar av olika vattenkraftanläggningar, samtidigt som det byggs exakta modeller av verkligheten.

Vattenfalls forsknings- och utvecklingslaboratorium i Älvkarleby

En fysisk modell.

– Trots avancerade datorsimuleringar finns det inget som slår fysiska modeller. En modell kan kontrollera att flöden, vågor, virvlar och vattennivåer beter sig som förväntat, innan storskaliga byggen sätts i gång, säger Jonas Wilde, chef för laboratoriet.

Älvkarlebylaboratoriet är det enda i sitt slag i Sverige som klarar att bygga och genomföra tester i den här typen av modeller. Uppdrag kommer inte bara från Vattenfall utan även från andra kraftbolag, universitet och internationella kunder. Den 280 kvadratmeter stora modellen av Slussen i Stockholm blev en riksnyhet 2012.

Pionjärverken

Förutom Älvkarleby som fyller jämnt nu i juni, firade Porjus i Luleälven hundra år tidigare i år. Vattenfalls äldsta vattenkraftverk Olidan i Göta älv invigdes 1910.

Relaterat:
Vattenfalls pionjärverk
Vattenfalls vattenkraftverk
Slussen som modell – artikel i Arbetarbladet


Se film från invigningen av Älvkarleby vattenkraftverk:

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']