Vattenfall lanserar Powerpeers – en marknadsplats för energidelning

Vattenfall lanserar idag en ny startup i Nederländerna, Powerpeers, som är en marknadsplats och en community där kunder kan välja från vem eller vilka de vill köpa sin el och vem eller vilka de vill leverera sin egenproducerade el till.

Fotokollage med Powerpeers-deltagare

Powerpeers är en digital, interaktiv marknadsplats där tillgång och efterfrågan på egenproducerad el sammanförs. Användarna kan leverera el de har producerat till andra och välja vems eller vilkas el de vill köpa.
Utöver att köpa egenproducerad el från vänner, släkt eller grannar kan användarna även välja att få sin elförsörjning från en eller flera nederländska leverantörer av vindkraft, solkraft och vattenkraft. Detta gör det möjligt för kunderna att skapa en egen personlig community. Man kan hålla koll på hur mycket el som levereras från de olika utvalda källorna online. Varje kilowattimme som handlas "märks", och elen kan därmed alltid spåras.

Att involvera kunder mer för att möjliggöra för dem att leva mer hållbart är ett viktigt steg i Vattenfalls strategi och för att nå målet om att vara ett klimatneutralt företag år 2050.

– Vi lägger om kursen i enlighet med detta: nya Vattenfall bygger på en hållbar produktionsportfölj i kombination med energilösningar som sätter kunden i fokus, säger Martijn Hagens, chef för Customers & Solutions på Vattenfall. Vi kommer att vara ett klimatneutralt företag år 2050 och Powerpeers kommer att hjälpa både oss och kunderna att bli mer hållbara.

Nya behov hos kunderna

Fler och fler kunder vill vara mer engagerade, ha större kontroll över hur den el de använder produceras och hitta nya sätt att interagera. Powerpeers är en del av Vattenfalls strävan efter att uppfylla de här behoven.

Lars Falch, chef för Powerpeers:
– Vi har tagit fram en ny typ av energiföretag som ligger helt i linje med dagens trender: en miljömässigt hållbar livsstil och ett uppkopplat samhälle. Eftersom Powerpeers är ett startup-företag är det oerhört flexibelt. Vi utvecklas kontinuerligt i samarbete med våra kunder.

Powerpeers webbplats (på nederländska)
Mer om Powerpeers och energidelning

Så här fungerar energidelning med Powerpeers

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln