Hundraåringen i bättre form än någonsin

Vattenkraften, Sveriges flytande batteri, är en pigg hundraåring som med modern teknik blir allt effektivare.

Deltagare på seminariet om vattenkraft i Almedalen 2017

I Vattenfalls forskningsstationer i Älvkarleby och i Porjus skapas nya möjligheter för vattenkraften. I Porjus pågår storskaliga försök med turbiner som inte längre vilar på kullager utan på magnetkraft, och framtagandet av en nya effektivare generatorer som bygger på barriärbrytande teknik.

I Älvkarleby simuleras hur vattnet uppträder i flodfåror. Fjärrstyrda ekolod har scannat av flodbottnar och ur den datan framställs exakta modeller av bottenprofilerna med avancerade 3D-skrivare.

Karl Bergman, Vattenfalls chef för forskning och utveckling och Fredrik Engström, finanschef och forsknings- och utvecklingsansvarig för Vattenkraft, gav senaste nytt om hundraåringen, vid seminariet om vattenkraft i Almedalen.

Digital teknik och andra tekniska landvinningar kommer att hålla vattenkraften i fin form i hundra år till, sa Karl Bergman och gav ett av flera exempel:

– Vi har tusentals sensorer kopplade till våra dammar och annan utrustning. Med digital teknik kan vi därigenom förutsäga skador och förebygga problem på ett tidigt stadium, sa han.

Fjärrstyrda drönare

Han visade en annan innovation ”live” för publiken: Med hjälp av fjärrstyrda drönare går det att scanna av svåråtkomlig utrustning, där det vore riskfyllt att skicka människor.

Vattenkraften har gått från att vara den dominerande baskraften (planerbar kraft) i Sverige, till att få en allt viktigare roll som balanskraft (reglerkraft) i takt med att den förnybara energiproduktionen byggs ut. Vattenkraften kliver in och täcker upp för vindkraften när det inte blåser. Eller när köldknäppar drabbar landet och efterfrågan (effektbehovet) är som störst.

– Det är bara att öppna dammluckorna och låta fler turbiner snurra, när så behövs – förutsatt att vattenmagasinen är fyllda, sa Fredrik Engström.

Suorvadammen i Luleälven har en energikapacitet motsvarande en miljard Teslabatterier. En enorm tillgång som naturen hela tiden fyller på gratis.

Världsunik modell

Vattendammarna är ”guldet” men vattenkraftproduktionen bjuder också på problem vad gäller fisklivet. Fisk som vandrar i älvarna fick helt andra förutsättningar när Sverige elektrifierades.

– För att lära oss mer om fiskars beteende har en världsunik modell byggts i Älvkarleby, som simulerar i detalj hur fiskar och rörligt vatten interagerar, sa Karl Bergman. Modellen är skapad för att kunna bygga vandringstrappor på bästa sätt och utforma kraftstationers vattenintag så att de skonar fisklivet.

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']