Tecknad bild av Gotland

Smart Grid Gotland ger kortare avbrott för alla Vattenfalls nätkunder

Färre och kortare elavbrott, nöjdare kunder och mer vindkraft från den lokala elproduktionen. Det är några av de resultat som uppnåtts i Smart Grid Gotland, ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät som nu presenterat slutresultaten.

Smart Grid Gotland startade 2012 med målsättningen att visa hur ett befintligt landsbygdsnät kan moderniseras för att möjliggöra anslutning av större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. På Gotland hindras idag utbyggnaden av vindkraft av begränsningar både i överföringskapaciteten i öns eget elnät och i kabelförbindelsen till fastlandet.

Vattenfalls forsknings- och utvecklingschef Karl Bergman. I bakgrunden Johan Söderström, vd för ABB Sverige

Vattenfalls forsknings- och utvecklingschef Karl Bergman. I bakgrunden Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

– Vi har framgångsrikt visat hur man kan förbättra leveranskvaliteten till kunderna och samtidigt integrera mer vindkraft i nätet, säger Karl Bergman, Vattenfalls forsknings- och utvecklingschef.

En del av elnätet på Gotland har utrustats med nya smarta mätare, sensorer och brytare för att möjliggöra smartare styrning av mellanspänningsnätet och övervakning av lågspänningsnätet närmast kunderna.

– I projektet har automatisk fellokalisering och snabb sektionering och omkoppling kunnat minska de genomsnittliga tiderna för strömavbrott med upp till 27 procent i mellanspänningsnätet, säger Håkan Gustafsson, Vattenfalls projektledare för Smart Grid Gotland.

Håkan Gustafsson, Vattenfalls projektledare för Smart Grid Gotland

Håkan Gustafsson, Vattenfalls projektledare för Smart Grid Gotland.

Fortsatta investeringar ger kortare avbrott

Sverige är ett av få länder i världen där smarta elmätare redan finns installerade hos alla nätkunder. Syftet med smarta mätare var från början att kunna automatisera faktureringen av elförbrukningen, men det har samtidigt öppnat nya möjligheter att övervaka lågspänningsnätet. Den senaste mätar- och IT-tekniken har testats i projektet på Gotland och kommer på sikt ge alla Vattenfalls kunder bättre leveranskvalitet.

– Ny teknik kommer att förbättra leveranskvaliteten till kunderna, men det kräver betydande investeringar i elnätet. I stället för att kunderna ska tala om för oss att de har ett strömavbrott kan vi nu med ny teknik upptäcka och betydligt snabbare avhjälpa fel i nätet. Erfarenheterna från Smart Grid Gotland är något vi redan nu drar nytta av och som kommer att ge kunderna i hela landet färre och kortare strömavbrott, säger Jörgen Espeling, vd för Vattenfall Eldistribution AB.

Christina Svalstedt, ansvarig hos Vattenfall för kundpiloten Smart Kund Gotland

Christina Svalstedt, ansvarig hos Vattenfall för kundpiloten Smart Kund Gotland.

Aktiva och nöjdare kunder

Resultat från delprojektet Smart Kund Gotland visar att de kunder som har fått information om sin förbrukning i realtid har sänkt sin elförbrukning. Vissa kunder har sänkt sin förbrukning med upp till 20 procent och de kunder som har flyttat sin förbrukning till tider när elen varit billigare har gjort det utan att sänka sin komfort. Detta har skett genom att en del av kundernas elförbrukning, främst från elradiatorer, elpannor, varmvattenberedare och golvvärme, kortvarigt har flyttats i tid genom automatiserad central styrning eller genom kundernas aktiva justering av sin förbrukning.

– Kundtestet med cirka 280 av GEABs elkunder visar att aktiva kunder som får bra support och information från sitt energibolag inte bara kan spara pengar, utan även blir nöjdare kunder. Nöjd-kund-indexet för GEAB steg från ett redan högt index på 73, år 2013 till hela 77, år 2016, säger Christina Svalstedt, ansvarig för kundtestet hos Vattenfall.

Stor exportmarknad

Smart Grid Gotland är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH och är delfinansierat av Energimyndigheten. Även om projektet inom kort avslutas så anser alla projektpartners att projektet är en internationell förebild som har goda förutsättningar att ge betydande exportintäkter för Sverige.

– Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg mot att skapa starkare, smartare och grönare elnät. Den svenskutvecklade HVDC-tekniken, där den första överföringen för högspänd likström i världen togs i drift 1954 på just Gotland, har blivit en växande internationell mångmiljardmarknad. På samma sätt hoppas jag att vi gemensamt kan utnyttja vårt världsledande kunnande inom smarta elnät till att bygga upp och utveckla elnäten runt om i världen, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Mer information
Läs mer om Smart Grid Gotland

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln