Valsverket i Oxelösund. Foto: Bo Björkdahl

Storsatsning på utveckling av koldioxidfritt stål

Vattenfall och stålindustrin i stort forskningsprojekt för att utveckla fossilfri stålmetod.

Energimyndigheten satsar 54 miljoner på ett 4-årigt forskningsprojekt och tillsammans med Vattenfall, SSAB och LKAB satsas 99 miljoner kronor. Målsättningen är att eliminera utsläppen av koldioxid i den svenska järn- och stålindustrin genom att byta ut kol och koks mot vätgas.

– Beskedet är mycket positivt. Det är ett viktigt tillskott till vår gemensamma utmaning att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan där Vattenfall vill bidra med elektrifiering och produktion av hållbar vätgas. Vi har här en unik möjlighet att vara banbrytande och bidra till ett fossilfritt Sverige, säger Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.

Energimyndigheten har sedan tidigare stöttat initiativet med 7,7 miljoner kronor i förstudien. I och med Energimyndighetens beslut att gå in med ytterligare finansiering i initiativet kan nu flera olika forskningsprojekt inledas vid bland annat KTH, Luleå tekniska universitet, Swerea Mefos, Lunds universitet, Stockholm Environmental Institute och RISE.

Stålrör

Endast vatten som utsläpp

Forskningsprojekten kommer att titta på flera steg i processen och för Vattenfalls del handlar det om att ta fram lösningar för elektrifiering av industrin, hållbar elkraftsförsörjning för vätgasproduktion och lagring av vätgas.

– Vattenfall ser både affärsmöjligheten och klimatnyttan med initiativet, där vi kan bidra med säker, hållbar och konkurrenskraftig vätgas. Genom att ersätta kol med vätgas får vi i princip en helt koldioxidfri stålproduktion med utsläpp av vatten istället. Lyckas vi med det här kan vi ta bort ungefär 10 procent av de totala svenska koldioxidutsläppen, säger Mikael Nordlander, R&D Portfolio Manager, Vattenfall.

Vattenfall behöver främst lösa två frågor i den nya produktionsprocessen; att leverera vätgas i stor skala på affärsmässiga villkor samt integrera den elkrävande processen i elsystemet som helhet. Dessutom kommer Vattenfall att utreda hur ett vätgaslager kan användas för att ta hand om förnybar produktion, från bland annat vindkraften, när det råder överkapacitet.

– Här finns stora möjligheter att använda vätgasen som en reglerande funktion i elsystemet, att helt enkelt ta hand om toppar och dalar i elproduktionen, tillägger Mikael Nordlander.

Ny process på 2030-talet

Det var våren 2016 som SSAB, LKAB och Vattenfall lanserade ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer fördjupad forskning och försök i en pilotanläggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035. Det handlar om 20 till 30 år innan den här tekniken kan införas i storskalig industriell produktion. 

Videointervju med Mikael Nordlander, R&D Portfolio Manager, Vattenfall

Se även

Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']