Vattenfall bygger fiskvägar vid Saarijärvi-leden i Finland

Vattenfall Oy kommer att bygga fiskvägar vid vattenkraftverken i Hietamankoski och Leuhunkoski vid Saarijärvi-leden i Kymmene älvs sjösystem. 

Hietamankoski hör till den cirka 80 km långa Saarijärvi-leden i Kymmene älvs avrinningsområde. Vid leden finns två kraftverksdammar som hindrar fiskar från att vandra förbi Hietamankoski kraftverksdamm och Leuhunkoski kraftverksdamm.

Hietama vattenkraftverk

EU-stöd

Marja Rankila, miljökoordinatorKostnadskalkylen för att bygga de båda fiskvägarna uppgår till totalt 2,3 milj. euro. För byggandet av fiskvägarna har man fått stöd via EU:s Freshabit LIFE IP-projekt. Därutöver har man ansökt om statsbidrag eftersom Hietamankoski och Leuhunkoski i en offentlig utredning utpekade som särskilt viktiga fiskvägsprojekt i Finland. Målet är att stärka livskraften hos hotade och sårbara vandringsfiskar. Avsikten är att flytta tyngdpunkten från utsättning av fisk till upprätthållande och återställande av fiskarnas naturliga reproduktionscykel.

Genom att bygga fiskvägar vid kraftverken i Hietamankoski och Leuhunkoski öppnar vi upp en vandringsväg för öringarna till en av Mellersta Finlands huvudvattenleder. Detta möjliggör en naturlig reproduktionscykel i ett mera omfattande område än tidigare. Även många andra fiskarter kommer att kunna använda sig av fiskvägarna, säger miljökoordinator Marja Rankila.

Vertikala slitsar den bästa lösningen

Innan vi valde analyserade vi flera fiskvägsalternativ och konstaterade att en teknisk fiskväg med vertikala slitsar skulle vara den bästa lösningen. Vattenfall bidrar utan ersättning med den vattenmängd som behövs för fiskvägen och sköter underhållet av fiskvägen på egen bekostnad. Fiskvägarna hålls öppna från maj till oktober. Fiskarna har då en öppen vandringsled förbi dammen under hela deras aktiva vandringsfas. Vattnets temperatur avgör när fiskarna vandrar. När vattnets temperatur är under sju grader, stiger fiskar endast sporadiskt. På vårvintern kan fiskvägen öppnas upp för fiskar som vandrar nerströms.

Byggandet av Hietamankoski fiskväg inleds år 2019. Leuhunkoski fiskväg börjar byggas efter det att Hietamankoski fiskväg har färdigställts.

Läs mer om Hietama vattenkraftverk

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']