”Vetenskap och demokrati hör samman”

Vattenfall tar ställning för kunskap och vetenskap.

Karl Bergman
Chef för Vattenfall R&D

Faktabaserad kunskap bör ligga till grund för utvecklingen av samhället, inte åsikter och tyckande. Det är huvudbudskapet i det upprop som görs världen över på lördag den 22 april, då tiotusentals människor i över 400 städer går ut på gatorna i manifestationen "March for Science". Initiativet är partipolitiskt och religiöst obundet och kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap.

Vattenfall stöder marschen och står även som undertecknare av en debattartikel på lördag den 22 april, som pekar på sambanden mellan vetenskap och ett demokratiskt samhälle. Artikeln varnar för riskerna med att åsikter och fakta ges lika tyngd i det offentliga samtalet, vilket för med sig att beslut fattas på tyckande i stället för på evidensbaserad kunskap.

– Det är viktigt att samhället stöttar vetenskapen och också följer vetenskapliga råd - till exempel om hur vi bäst ska ta hand om vår enda jord- särskilt i den tid vi lever i med bland annat "alternativa fakta", säger Karl Bergman, chef för Vattenfall R&D.

Han påminner om att vetenskap är en viktig del i det som utvecklar vår värld - och därmed berör oss alla.

– Världen går framåt; vi lever längre, jordens befolkning får det totalt sett allt bättre, ny teknik skapar nya möjligheter. Detta gäller alla vetenskapsområden: natur-, ingenjörs- och samhällsvetenskap, teknik, medicin, humaniora och matematik där framstegen kommer ur ny kunskap. Något som vi kanske inte reflekterar så mycket över när vi t ex står lutade över våra smartphones, som ju också är byggda på vetenskap, säger Karl Bergman.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ENGAGERAR

För Vattenfall är klimatförändringarna en viktig fråga och Karl Bergman ser med oro på att vetenskapliga bevis för sambandet mellan koldioxidutsläpp och växthuseffekt inte tas på allvar.

– Vi, liksom de flesta andra är bekymrade över klimatfrågan. Vi ser bland annat en stor risk i att USA funderar på att dra sig ur sina miljöåtaganden som undertecknades i klimatmötet i Marrakech. Den oron stärks av att president Trump tillsatt en klimatskeptiker till chef för den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, säger Karl Bergman.

I Sverige planeras för manifestationer bland annat i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

I Stockholm sker samling och avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget. Manifestationen avslutas på Medborgarplatsen med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen.

I Göteborg: 12.00-12.30 Samling vid Gustav Adolfs Torg. Klockan 12.30 avgår marschen mot Götaplatsen.

I Tyskland manifesteras ibland annat i Berlin, Hamburg och München, i Storbritannien bland annat i London, Edinburgh och Cardiff, i Nederländerna i Amsterdam och Maastricht, i Danmark Århus och i Finland Helsingfors.

Mer fakta

March for science

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Viktigt val för pilotprojekt för lagring av vätgas

Projekt P3 i det fossilfria stålprojektet HYBRIT har tagit fram och testat olika alternativa stålkvalitéer för det planerade vätgaslagret vid pilotanläggningen i Luleå.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln