Batterilager med smart styrning ger sänkta energikostnader

Mikronätsprojekt visar på minskade kostnader och kapade effekttoppar.

Solpaneler på taket på Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund

Med 600 kvm solpaneler kopplade till ett batterilager, kan elbehovet i Sjöängens 12 000 kvm stora lokaler tillgodoses liksom tre snabbladdningsplatser för elbilar.

Projektet Soldrift Sjöängen vid Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund kombinerar solenergi, batterilagring, energistyrning och elbilsladdning i ett lokalt integrerat mikronätsystem.

Projektet som pågår fram till hösten 2018, testar olika driftstrategier som kan visa hur ett batterilager med smart styrning kan bidra till bättre driftsekonomi och systemstabilitet. Det omfattar bland annat att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar, utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera en avbrottsfri elförsörjning.

– När det exempelvis uppstår effekttoppar i Sjöängens storkök kan man hämta el från batteriet, dvs den egna elproduktionen, istället för att köpa el när den är som dyrast. Det här är ett föregångsprojekt för hur mikronätsystem kommer att se ut i framtiden, säger Jesper Karpsen, chef BU Network Solutions, Vattenfall Distribution.

Askersunds kommun ska installera solel på flera fastigheter de kommande åren.

– Vi märker av ett stort intresse för solenergi inom kommunen, inte minst tack vare Soldrift Sjöängen, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef på Askersunds kommun.

Projektet Soldrift Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, Askersunds kommun, Energimyndigheten och Sustainable Innovation.

– Vi har fått värdefulla erfarenheter av projektet så här långt. Genom att förstå hur vi bör styra i- och urladdning av batterilagret kan man exempelvis minska kostnaderna för effektuttag från elnätet och samtidigt inte slita på batteriet i onödan, säger Jan Kristoffersson, projektchef, Sustainable Innovation.

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln