Batterilager med smart styrning ger sänkta energikostnader

Mikronätsprojekt visar på minskade kostnader och kapade effekttoppar.

Solpaneler på taket på Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund

Med 600 kvm solpaneler kopplade till ett batterilager, kan elbehovet i Sjöängens 12 000 kvm stora lokaler tillgodoses liksom tre snabbladdningsplatser för elbilar.

Projektet Soldrift Sjöängen vid Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund kombinerar solenergi, batterilagring, energistyrning och elbilsladdning i ett lokalt integrerat mikronätsystem.

Projektet som pågår fram till hösten 2018, testar olika driftstrategier som kan visa hur ett batterilager med smart styrning kan bidra till bättre driftsekonomi och systemstabilitet. Det omfattar bland annat att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar, utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera en avbrottsfri elförsörjning.

– När det exempelvis uppstår effekttoppar i Sjöängens storkök kan man hämta el från batteriet, dvs den egna elproduktionen, istället för att köpa el när den är som dyrast. Det här är ett föregångsprojekt för hur mikronätsystem kommer att se ut i framtiden, säger Jesper Karpsen, chef BU Network Solutions, Vattenfall Distribution.

Askersunds kommun ska installera solel på flera fastigheter de kommande åren.

– Vi märker av ett stort intresse för solenergi inom kommunen, inte minst tack vare Soldrift Sjöängen, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef på Askersunds kommun.

Projektet Soldrift Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, Askersunds kommun, Energimyndigheten och Sustainable Innovation.

– Vi har fått värdefulla erfarenheter av projektet så här långt. Genom att förstå hur vi bör styra i- och urladdning av batterilagret kan man exempelvis minska kostnaderna för effektuttag från elnätet och samtidigt inte slita på batteriet i onödan, säger Jan Kristoffersson, projektchef, Sustainable Innovation.

Se även

Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Mobilt batterilager

Stort batterilager i Övik laddar elbilarna i sommar

Elbilarna blir allt fler i Sverige och antalet hemestrande svenskar förväntas öka. Därför har Öviks kommun med partners beslutat sig för att möta efterfrågan av elbilsladdning med hjälp av V...

Läs hela artikeln