Blockchain-illustration. Bild: Fotolia/Alfazet Chronicles

Elhandel med hjälp av blockedjor allt närmare förverkligande

Med Enerchain håller Vattenfall Trading på att utveckla blockkedjor för framtidens energitrading.

Enerchains fokus ligger på genomförande av bilateral handel med fysisk elektricitet och gas inom Europa. Blockkedjeteknik kan i framtiden användas för att göra denna kedja av komplexa transaktioner mer effektiv eftersom processer kan effektiviseras och minska kostnader tack vare att det inte skulle finnas någon mellanhand.

Förutom Vattenfall har Enerchainprojektet har medlemsföretag från hela Europa, som RWE, Eon, Uniper och EnBW från Tyskland, Wien Energie från Österrike och Enel från Italien.

 Carol Inoue Dick, Business Developer vid Vattenfall Trading

Den första fasen av Enerchain-projektet, konceptvalideringen (proof of concept, PoC), har nu slutförts. I nuvarande skede är planen att fastställa de kommersiella och juridiska parametrarna för projektet och fortsätta att utveckla krav dels för att få en enkel gångbar produkt som accepteras av berörda parter och som bara har de kärnfunktioner som behövs för att implementera produkten, dela för att tillfredsställa tidiga kunder och dels för att ge feedback för framtida produktutveckling.

– Genom konceptvalideringen kunde vi förstå blockkedjors potential och utmaningar för vår bransch utifrån de försök som ägde rum från sommaren 2017 till mars 2018, säger Carol Inoue Dick, Business Developer vid Vattenfall Trading. Under denna fas bedömde projektteamet om projektet över huvud taget var genomförbart.

– Vi har tittat på olika alternativ för hur man tillämpar blockkedjekonceptet och undersökt vilka nödvändiga förutsättningar som måste finnas på plats om konceptet ska införas för handel med energi. Utifrån detta beslutade deltagarna att vi skulle vilja att Enerchain ägs gemensamt, detta samtidigt som vi upprätthåller samarbetet med Ponton – det programvaruföretag som ursprungligen startade projektet.

Från testfas till projektfas

Ett viktig steg under mellantiden är att fastställa en juridisk struktur för Enerchain-plattformen. Även om ingen mellanhand behövs på transaktionsnivå medger den juridiska enhet som ansvarar för plattformen att deltagande företag representerar och förespråkar projektet och att avtal ingås med andra aktörer på marknaden.

– Utöver vanliga tradingprodukter som intradag-, dagen före- och baslastleverenser, ska tradingprodukter som inte är standard, som lastkurvor och skräddarsydda leveransperioder, kunna ingå i utvecklingen, förklarar Carol Inoue Dick. I slutändan är planen också att utöka Enerchain för att få med efterhandelsprocesser och tredje parter, exempelvis dataleverantörer, som erbjuder extratjänster inom energitrading.

Blockkedjor: bidrar till att energiomställningen lyckas

Blockkedjeteknik öppnar för en mängd möjligheter vad gäller framtidens energitrading.

– Förutom effektivare och mer kostnadseffektiva transaktioner vid el- och gastrading skulle blockkedjetekniken i framtiden kunna användas som grund för att integrera decentraliserade produktionstillgångar i nätet. Detta skulle vara till stor fördel för expansionen av förnybara energislag. Dessutom skulle distribuerad, sabotagesäker lagring av transaktionsdata göra det möjligt för parterna att förmedla utsprungsbevis för förnybar el, säger Carol Inoue Dick om framtiden.

Dock måste ett bredare ramverk utarbetas, utöver den pågående utvecklingen av de tekniska processerna.

– Den tekniska utvecklingen av infrastrukturen och dess prestanda är uppenbarligen en av kärnaktiviteterna, men den är inte den enda. Vi arbetar med flera andra aspekter som behöver hanteras för att projektet ska kunna komma igång. Det finns olika arbetsgrupper som undersöker frågor som rör bland annat styrning, lagstiftning och likviditet. Vi måste komma ihåg att vi är konkurrenter som skapar något tillsammans, vilket också kräver ett annat mer samarbetsinriktat arbetssätt men också att vi beaktar konkurrenslagstiftningen.

Utöver Enerchain är många andra blockkedjeprojekt där man fokuserar på specifika aspekter av energitrading igång. Vattenfall Trading är också inblandade i NEW 4.0, som fokuserar på flexibilitet och lokala produkter för norra Tyskland, och i BTL Interbit Platform, där man använder blockkedjor för efterhandelsprocesser för gasmarknaden och som ska skalas upp för andra råvaror. Enerchain är det blockkedjeprojekt som har kommit längst hittills.

Vattenfall kommer att stå som värd för nästa fysiska Enerchain-möte med cirka 60 deltagare i Hamburg i september.

Länkar

Banbrytande projekt: fälttest av blockkedjeteknik

Enerchain tilldelades en utmärkelse av det tyska ekonomi- och energidepartementet

Ponton GmbH sammanfattar de viktigaste resultaten från testfasen


Trading genom blockkedjor

Varje avtal som ingås medför transaktionskostnader och måste bearbetas i Vattenfalls system för trading, rapportering och styrning.

Med blockkedjor kan Vattenfall och andra tradingföretag köpa och sälja energi utan att behöva göra det via en centraliserad energimarknadsplats och kan därigenom spara pengar.

I och med att transaktionskostnaderna sänks, möjliggör blockkedjetekniken även trading av småskalig, decentraliserad produktion och elanvändning, till exempel för privatbostäder med solpaneler. På så sätt kan den här tekniken komma att spela en avgörande roll i det nya energilandskapet. 

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln
Drönare flyger över Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall pilotkund i ny videostreamingtjänst för drönare

Vattenfall har deltagit i ett pilotprojekt där Telia tillsammans med Ericsson ONE utvecklat en ny videostreamingtjänst för drönare.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']