Vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna

Växande marknad för långsiktiga elhandelsavtal om förnybar el

Power Purchase Agreements (PPAs) eller energiköpsavtal är en term man ofta stöter på numera, men vad är det egentligen?

Hösten 2017 slöt Microsoft och Vattenfall (Nuon) ett tioårsavtal om leverans av förnybar energi från den nya vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna, i närheten av platsen för ett nytt datacenter som ska byggas där. I maj 2018 tillkännagav Facebook ett avtal med Vattenfall gällande ett nytt datacenter i Danmark och ett Sverige. De kommer att försörjas med förnybar energi från en vindkraftpark i Norge. Detta är bara två exempel på elhandelsavtal.

Erik Suichies, chef för BU Customers inom BA Markets, Vattenfall

Erik Suichies, chef för BU Customers inom BA Markets, förklarar hur Vattenfall kan hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål.

– Att sälja eller köpa energi via långsiktiga elhandelsavtal är ingenting nytt i vår bransch. I årtionden har vi haft leveransavtal med energiintensiva kunder som vill binda sina energipriser långsiktigt. Det som är nytt är att allt fler kunder nu vill få tillgång till förnybar energi för att uppfylla sina hållbarhetsmål. Vår lösning på detta behov är företagsanpassade elhandelsavtal för förnybar energi, vilket innebär att vi direktansluter kunderna till specifika produktionsanläggningar av förnybar energi i perioder på upp till 10 eller 15 år, säger Erik Suichies, chef för Business Unit Customers inom Business Area Markets.

Den förnybara energin som Vattenfall säljer till sina kunder produceras i egna vind- eller solkraftparker, eller köps in från en tredje part. Vattenfall har en portfölj på 4,5 GW förnybar energi från tredje part och har som målsättning att fördubbla den volymen till 2020.

Erik Suichies är från Nederländerna, bor utanför Amsterdam och har arbetat på företaget i 16 år. Han arbetar med kunder i olika sammanhang, varav elhandelsavtal utgör ett viktigt tillväxtområde.

Teknikföretagen går i bräschen

Några av de största företagen i världen, exempelvis Google, Facebook och Amazon, gick tidigt in på marknaden för företagsanpassade elhandelsavtal för förnybar energi. I Europa utgör städer som Frankfurt, Amsterdam och London stora datahubbar. Dataanvändningen växer dessutom exponentiellt i alla länder där vi är verksamma. Därmed är datacenter mycket relevanta för elhandelsavtal.

Men det är inte bara teknik- och IT-företagen som blir grönare. Även traditionell industri visar allt större intresse.

– Många av våra kunder vill satsa på hållbarhet. Vattenfalls uttalade mål att bli fossilfria inom en generation inspirerar stora företag att vilja samarbeta med oss. Jag möter fler och fler kunder som har liknande syfte som oss vilket är positivt och förenklar avtalsprocessen avsevärt, säger Erik Suichies. Företagsanpassade elhandelsavtal utgör därför en mycket intressant möjlighet på marknaden.

För att maximera intäkterna och minimera kostnaderna håller BA Markets på att digitalisera processen för drift av produktionsanläggningar för förnybar energi.


Olika typer av elhandelsavtal (PPAs)

Det finns två typer av elhandelsavtal beroende på vem som äger energiproduktionen:

1: Vattenfall utvecklar vind- och solkraftparker och producerar och säljer el till specifika kunder. Avtalet med Microsoft är ett exempel. För konsumenten innebär det stabila priser och tillgång till förnybar energi. För Vattenfall innebär det stabila långsiktiga intäkter tack vare lägre marknadsprisrisk, det vill säga att vi kan undvika marknadspriser i en värld med allt färre, eller helt utan, subventioner.

2: Oberoende utvecklare av vind- och solkraftparker som inte har några slutkunder. Här är Vattenfalls roll att köpa upp den volym som erbjuds och sälja den till Vattenfalls kunder, ofta i kombination med tjänster som balansering på produktionssidan, prognostisering och optimering av energiproduktionen. Avtalet med Facebook är ett exempel på detta.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln