Energilager kan ge mer förnybart på Gotland

Vattenfall och Gotlands Elnät ska undersöka om energilager kan kompensera kapacitetsbegränsningar i kraftöverföringen till fastlandet.

Kablarna mellan Gotland och fastlandet är 30 år gamla och klarar inte av att överföra mera el från Gotland då driftsäkerheten (risken för strömavbrott) blir sämre när el överförs till fastlandet. För att inte riskera att strömavbrotten på ön ökar ytterligare tvingades Gotlands Elnät förra året att stoppa alla nya anslutningar av ny elproduktion.

Vattenfalls energilager vid den holländska vindkraftparken Princess Alexia

Vid den holländska vindparken Princess Alexia har Vattenfall byggt ett energilager i en container med hjälp av BMW-batterier.

Stärka upp förbindelsen till fastlandet

Nu har Energimyndigheten genomfört en förstudie och gett uppdrag till Vattenfall Eldistribution och Gotlands Elnät att ta fram en teknisk lösning på hur överföringen ska kunna moderniseras så att mer förnybar energi ska kunna produceras och överföras till fastlandet och samtidigt minska avbrotten, fram till dess att fastlandsförbindelsen förnyas om cirka 15 år.

– Vi ska utreda hur man kan använda ett stort energilager, för att stärka upp fastlandförbindelsen. Energilagret ska kunna förse Gotland med ström för att undvika att elnätet släcks ner, säger Fredrik Carlsson, Vattenfalls R&D portfolio manager för området Distribution.

Det är den ökade elproduktionen på ön som orsakat dagens situation. Nuvarande fastlandsförbindelse byggdes på 80-talet för att förse Gotland med elkraft. Gotland har ambitiösa planer för vindkraftsutbyggnad och det är kablarna inte konstruerade för. Någon gång per år har därför förbindelsen gått ner, med följden att nätet slagits ut och hela ön blivit strömlös. Kabelförbindelsen startar upp inom några minuter. Men när hela nätet går ner kan det ta upp till en timme att steg för steg starta upp elnätet. Energilagret som nu utreds ska vara den buffert som behövs för att det inte ska behöva inträffa.

Styrning av både produktion och konsumtion

Kraftsystemet kräver att man även kan styra och nedreglera vindturbiner vid behov. Man ska även undersöka möjligheten styra elkonsumtionen hos både företag och villaägare.

– Om det blåser mycket kan man antingen behöva nedreglera produktionen eller slå på fler varmvattenberedare eller liknande för att öka konsumtionen, eller minska den om det behövs. Vi har lärt oss mycket när det gäller efterfrågestyrning av vårt tidigare pilotprojekt Smart Grid Gotland, säger Fredrik Carlsson.

Vattenfall har även andra energilagerprojekt att dra erfarenheter från, till exempel i vindkraftparken Pen y Cymoedd i Wales där Vattenfall byggt ett energilager på uppdrag av det brittiska National Grid. Ett annat exempel är skol- och kulturhuset Sjöängen i Askersund där Vattenfall genomfört ett microgridprojekt och byggt en kombinerad batteri-, solpanel- och laddanläggning för elbilar.

– Det finns olika pilotprojekt tidigare, men det här blir första som den här tekniken kommer att implementeras i verklig drift, fortsätter Fredrik Carlsson

Mer förnybart

Som ett resultat av förstudien beräknas 100–200 megawatt elproduktion kunna tillföras Gotlands elnät, till exempel sol- och vindkraft.

Studien finansieras till 40 procent av Energimyndigheten och till 60 procent av Vattenfall och ska vara klar i september i år. Därefter kan genomförandet av åtgärderna från förstudien planeras.

– Det är positivt och roligt att vi har fått ett stort och viktigt uppdrag och det är oerhört spännande att se hur vi kan möjliggöra en fossilfri framtid för Gotland. Det här är ett projekt som handlar om att öka kvaliteten i våra elleveranser samtidigt som vi för det möjligt att öka produktionen av förnybar energi, vilket är i linje med Vattenfalls strategi, säger Annika Viklund, chef för Vattenfall Eldistribution.

Pressmeddelande
Läs Energimyndighetens pressmeddelande här

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln