Akkats vattenkraftverk

”Positivt besked om vattenkraften”

Överenskommelsen mellan regeringen, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna om ett nytt lagförslag kring hur vattenkraften ska anpassas till EU:s miljöregler är bra på det stora hela. Det menar Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraftverksamhet.

Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

– Ett riksdagsbeslut baserad på denna remiss kommer ge en god förutsägbarhet vad gäller vilka miljökrav som kommer ställas på Vattenfalls vattenkraftsverksamhet och det är bra. I dagsläget är det dock svårt att kvantifiera påverkan på vattenkraftsproduktionen, säger Christer Ljunggren.

De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vattenkraft. Det innebär att de stora vattenkraftverken i till exempel Luleälven kommer att kunna bedrivas ungefär som hittills.

Kraftverk med stor betydelse för elförsörjningen kommer i stor utsträckning att skyddas. Nästa steg blir att säkerställa att HaVs- och vattenmyndigheternas föreskrifter och vägledningar justeras i linje med lagen och att regionala vattenmyndigheterna också tillämpar dessa.

– Luleälven står för tio procent av Sveriges elproduktion och älven är mycket viktig för att hantera variationer i konsumtion och produktion. När mer sol och vind kommer in i systemet är det därför viktigt för Sverige att de egenskaperna finns kvar. Skulle vi blivit tvungna att spilla vatten skulle den förlorade förmågan inte kunna balanseras upp av miljövärdena, säger Christer Lundgren.

För mindre vattenkraftanläggningar är det troligt att det kommer att ställas högre krav på miljöanpassning.

– Det gäller framför allt de mindre anläggningarna som vi har i södra Sverige. Där blir det sannolikt mer omfattande miljöåtgärder, till exempel för att fisken ska kunna vandra och fortplanta sig bättre, säger han.

För att underlätta finansieringen, särskilt för mindre vattenkraftproducenter, har Vattenfall och åtta andra kraftbolag tagit initiativ till Vattenkraftens miljöfond som under 20 år kommer att satsa tio miljarder kronor på miljöåtgärder i vattenkraftanläggningar i hela landet.

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']