Rusfors vattenkraftverk. Foto: Robin Berg

Positivt resultat för Vattenfall 2017

Helårsrapporten för 2017 visar att Vattenfall går åt rätt håll. ”Vi är idag ett förnyat företag på många sätt”, säger koncernchef  Magnus Hall om resultatrapporten.

Vattenfall visar ett resultat efter skatt på nära 10 miljarder kronor för helåret 2017. Det är första gången sedan 2012 som företaget går med vinst.

Däremot minskade omsättningen något och landade 3 procent under motsvarande siffra för 2016.

Magnus Hall och Anna Borg

Magnus Hall och Anna Borg.

Viktiga steg mot fossilfritt

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall kan se tillbaka på ett mycket positivt och händelserikt år:

– 2017 var året då det på många sätt vände för Vattenfall. Vi tog flera viktiga steg mot att bli fossilfria genom investeringar i förnybart och genom innovativa partnerskap. Vi har också sett att resultatet under året har fortsatt att stabiliseras samtidigt som vi genom energiöverenskommelsen i Sverige och regleringen av de kärnavfallsrelaterade skulderna i Tyskland har lägre risk i vår verksamhet. När vi nu presenterar helårsrapporten är vi på många sätt ett förnyat företag, säger han.

Vattenfalls finansdirektör Anna Borg karaktäriserar det förnyade Vattenfall så här:

– Vårt löfte att bli fossilfria inom en generation är inte bara något vi säger utan också är något vi gör. Vi lägger större delen av våra investeringar på förnybar energi som vind och sol, liksom på vår förmåga att distribuera den energin via våra nät, och vi utvecklar nya decentraliserade lösningar för våra kunder. Men vi kommer att behöva fortsätta att utveckla vårt sätt att arbeta snabbt och flexibelt ännu mer för att kunna fortsätta framåt på den här positiva vägen, säger hon.

Vinst för första gången på länge

Sammantaget ökade antalet kundkontrakt med 360 000 under året och det underliggande rörelseresultatet före skatt ökade från 21,7 till 23,3 miljarder kronor. Årets resultat efter skatt ökade från en förlust på drygt två miljarder kronor förra året till en vinst på 9,6 miljarder kronor i år.

Det gör att Vattenfall kan komma att ge utdelning till ägaren, svenska staten, förutsatt att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag.

– Att vi gör vinst igen gör att vi nu räknar med att ge utdelning till ägaren, svenska staten. Och det är bra, det är meningen att ett bolag ska ge utdelning oavsett om ägaren är privat eller statlig. Vår styrelse har föreslagit en utdelning på 2 miljarder kronor vilket bolagsstämman i april har att ta ställning till, säger Magnus Hall.

Högre produktion

Det goda resultatet har många bidragande orsaker. Inte minst har kärnkraften producerat mycket bra – fem miljarder kilowattimmar (5 TWh) mer än föregående år. Den sänkta effektskatten på kärnkraft bidrog till resultatet med 1,3 miljarder kronor.

Vattenkraften har också ökat sin produktion, med 0,8 TWh (800 miljoner kWh) mycket tack vare högre vattenflöden.

Vindverksamheten visar mycket starka siffror med ett fördubblat resultat jämfört med året innan. Det underliggande rörelseresultatet ökade från 0,9 miljarder kronor till 2,1 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att flera nya vindkraftparker invigdes, bland annat Pen y Cymoedd i Wales och Sandbank i tyska Nordsjön. Totalt producerade Vattenfalls vindkraftverk 7,6 TWh.

Fossilfri strategi lönar sig

Även Distribution gick bra: det underliggande rörelseresultatet steg till 6,1 miljarder kronor. Samtidigt ökade investeringarna i de svenska elnäten från 3,8 till 4 miljarder kronor.

Affärsområdet Customers & Solutions uppvisar också en ökning om än liten: det underliggande rörelseresultatet steg med 100 miljoner till 1,9 miljarder kronor.

Värmeverksamheten Business Area Heat ökade också, från 3,2 till 3,4 miljarder kronor, sett till det underliggande rörelseresultat.

– Jag är oerhört stolt över vad verksamheten presterat under det här året. Det visar att vår strategi med ett starkt kundfokus med siktet inställt på att bli fossilfria inom en generation – och där vi samtidigt har kontroll på våra kostnader - leder åt rätt håll och att det nu börjar ge resultat, säger Magnus Hall.

Effektivare för framtiden

Resultatförbättringen innebär dock inte att faran skulle vara över för Vattenfall som fortfarande dras med stora kostnader, särskilt inom administrationen.

– Vi kan inte luta oss tillbaka. Tvärtom måste vi nu fortsätta att rusta inför framtiden och jobbar därför intensivt med att förbättra och förenkla vår sätt att jobba, samt sänka våra kostnader och blir mer effektiva. En konkret åtgärd är att vi ser över stabs- och stödfunktionerna med målet att spara 2 miljarder kronor. Avyttringen av brunkolsverksamheten innebar en betydande minskning av storleken på vår bolagsportfölj och det är viktigt att vi anpassar hela bolaget efter det för att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft, säger Anna Borg.

Närmare information om besparingarna inom det så kallade Golf-projektet väntas komma i slutet av mars.

Läs helårsrapporten

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln