Ringhals kärnkraftverk

Ringhals okända vätgasfabrik bidrar till morgondagens biobränsle

Preem och Vattenfall vill tillverka drivmedel med mycket låg klimatpåverkan i en process där vätgas ingår. Tillsammans gör företagen nu en förstudie för att tillverka vätgas med hjälp av el på Preems raffinaderi i Göteborg. Nyligen besökte man Ringhals. Där finns nämligen en vätgasfabrik sedan 20 år.

Vätgasfabriken på Ringhals är något av en doldis trots att den togs i drift redan 1997. Längst in i ena hörnet av industriområdet och uppför en trappa ligger fabriken som producerar Ringhals 1:s behov av vätgas.

Samma delar oavsett storlek

Elektrolysören är hjärtat i fabriken. I den leds ström genom vatten som då delas upp i vätgas och syre. Vätgasen används av Ringhals 1 för att kyla generatorerna. Den doseras också i matarvattnet för att motverka korrosion. Syret släpps ut i luften.

Ringhals elektrolysör är på 0,8 MW och fabriken producerar normalt mellan 60 och 110 normalkubikmeter vätgas/timme. Fabriken som Preem och Vattenfall planerar kommer att ha en elektrolysör på omkring 18 MW och en produktion på ca 3 800 normalkubikmeter vätgas/timme.

– Vi ville gärna besöka Ringhals, både för att titta på elektrolysören och för att ta del av erfarenheter av drift och uppstart av fabriken. Här finns kompetens som är värdefull inom projektet, säger Linda Werner, affärsutvecklare på Preem.

– Oavsett storlek på anläggning är det samma komponenter som ska användas. I en större anläggning behöver de bara vara fler och större, säger Anders Wik, chef för Nuclear Generation R&D Vattenfall.

Illustration av vätgastillverkning med elektrolys

Vätgastillverkning bygger på elektrolys. Med hjälp av elektrisk ström delas vattenmolekylerna upp i sina beståndsdelar: syrgas och vätgas.

Projektet möjliggör biodiesel

Studiebesöket är en del i en förstudie kring en planerad vätgasanläggning i Göteborg där Vattenfall och Preem samarbetar. För Vattenfall är projektet helt i linje med visionen att bli fossilfria inom en generation.

– Vi tror att vätgas kommer att bli en allt viktigare energibärare framöver. Förutom att den kan användas för ståltillverkningen inom projekt Hybrit och i framställning av biodiesel av Preem, kommer den också kunna bli en buffert i elsystemet, säger Anders Wik.  

Preem ser det som en styrka att kunna samarbeta kring projektet.

– Omställningstakten till ytterligare produktion av förnyelsebara drivmedel behöver vara hög och vi vill gå i framkant med teknikutveckling. Förutsättningarna finns här i Sverige, till exempel så har vi skogen och restvaror från industrier som en råvarubas, och vår elproduktion är fossilfri. Vattenfall och Preem har även som gemensam nämnare att säkerhet alltid har högsta fokus, säger Linda Werner.


Fakta – så gör man diesel av gran och vätgas

Hållbar biodiesel har samma kemiska sammansättning och egenskaper som fossil diesel. Den kan tillverkas med hjälp av lignin, ett bindemedel som blir kvar när fibrerna för papperstillverkning separeras ut vid en massafabrik. En viktig del av processen från lignin till diesel är att använda vätgas för syrereduktion. Genom att utnyttja ligninet på det här sättet kan produktionen av biodiesel öka många gånger om jämfört med dagens nivåer.

Se även

Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']