Stålverk, framställning av stål

Så lite kostar klimatomställningen

Vattenfall delaktigt i rapport från världens industri och experter. Slår fast att en fossilfri framtid är mer än möjlig.

Det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att nå noll-utsläpp från den tunga industrin till år 2060.  I den industrialiserade delen av världen kan det gå fortare än så, och till en kostnad av mindre än en halv procent av världens BNP.

Det framgår av en rapport som är sammanställd av Energy Transitions Commission, ETC, en kommission för energiomställning bestående av företrädare för den globala industrin och forskarvärlden. Vattenfall är en av medlemmarna liksom företag som Veolia, Shell, Schneider Electric och China Light and Power.

Andreas Regnell

Andreas Regnell, Vattenfalls strategichef.

– Det rapporten från ETC visar är oerhört positivt för världen och klimatet. Det stärker också oss i vår strategi att bli fossilfria inom en generation. Vi arbetar ju även aktivt med att utveckla flera av de viktiga områden som ETC lyfter fram i sin rapport, till exempel fossilfritt stål, HYBRIT, säger Andreas Regnell, Vattenfalls strategichef som representerar Vattenfall i ETC.

ETC-rapporten har getts namnet Mission Possible, (Möjligt Uppdrag) och har tagits fram av 200 experter inom hela industrisfären. Rapporten visar att den tunga industrin kan bli fossilfri inom bara några decennier med hjälp av teknik som redan existerar och till en hanterbar kostnad.

– Det visar att det går att få ekonomi i klimatarbete. Och även om en halv procent av världens BNP är mycket pengar är det inget mot alternativet – gör vi inget nu vet vi att kostnaden kommer att bli mångdubbelt högre när nästa generation växer upp, säger Andreas Regnell.

En stor del av lösningen på världens klimatutmaning ligger i elektrifiering, både genom direktverkan och genom att använda elektricitet för att framställa vätgas med hjälp av elektrolys. Vattenfall är redan idag direkt involverat i flera stora elektrifieringsprojekt som bygger på vätgas. Förutom stålprojektet HYBRIT (tillsammans med LKAB och SSAB) arbetar Vattenfall för att ta fram fossilfria bränslen tillsammans med Preem och i dagsläget planerar Vattenfall att bygga pilotanläggningar för vätgaselektrolys i både Luleå och Göteborg.

Totalt sett räknar ETC med att elektrifieringen kommer att femfaldiga elbehovet i världen om 40 år. I Nordeuropa, som är  mindre fossilberoende, är den förväntade ökningen mer beskedlig.

– För Sveriges del talar vi om att elbehovet ökar omkring 15 procent, och det är inget stort  problem. Men det förutsätter bland annat enklare och snabbare tillståndsprocesser så att vi kan  bygga mer produktion och kraftöverföring.

I rapporten betonar ETC även vikten av att användningen av biobränslen regleras och reserveras för områden där alternativ saknas, som exempelvis flygbränsle och plastråvara. I vissa andra fall kommer CCS-teknik att krävas, det vill säga att koldioxid samlas in och lagras under mark. Särskilt gäller det cementindustrin, som är en av världens största källor av koldioxid.

Läs hela rapporten från Energy Transitions Commission (på engelska)


Fossilfritt: Så lite kostar det

  • En bil tillverkad av fossilfritt stål blir 2000 kronor dyrare.
  • Fossilfri frakt skulle göra 1 procent skillnad på ett par jeans.
  • Fossilfri plast skulle göra läskflaskan 10 öre dyrare.

(Källa: ETC)

Energy Transitions Commission

Energitransitionskommissionen (ETC) samlar en varierad grupp av personer från energi- och klimatsfärerna, bland annat energibolag, investerare, energiintensiv industri, ideella organisationer, och akademiker från hela världen. Syftet är att påskynda förändringen mot energikällor med låga koldioxidutsläpp och begränsa klimatförändringarna till väl under 2˚C.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']