Utredning om brand och elavbrott nära Östhammar

I onsdags vid 11-tiden inträffade ett strömavbrott på en 70 kV regionnätsledning i Östhammars kommun. Efter felsökning i närliggande nätstationer, där tekniker upptäckte ett fel i en närliggande station och tolkade som felorsak, strömsattes 70 kV-ledningen stegvis strax efter klockan 13, utan vetskap om att denna ledning hade rivits ner av en skogsmaskin och låg på marken.

I samband med strömavbrottet och den nerrivna kraftledningen uppstod en mindre brand som släcktes av skogsmaskinföraren. Dessvärre uppstod en andra större brand då strömmen slogs på medan elledningen låg på marken. Strömmen bröts automatiskt efter några tiondels sekunder, men strömsättningen ledde ändå till ett allvarligt tillbud.

Denna allvarliga olyckshändelse har rapporterats av TV4 Nyheterna och TT, där TV4 hävdar att Vattenfall avsiktligt gått ut med felaktig information om händelsen. Så är givetvis inte fallet, men vi beklagar samtidigt att den information vi hade om händelsen vid en första förfrågan på onsdagen inte var fullständig och korrekt.

Vattenfall har startat en intern utredning och även anmält händelsen till Elsäkerhetsverket för granskning av eventuella brister i våra rutiner.

Skogsavverkning i anslutning till ledningsgator ska anmälas i förväg till Vattenfall, vilket inte hade skett i detta fall. Om man ser elledningar som ligger på marken eller träd som fallit över ledningar ska man inte gå nära utan dessa utan omedelbart meddela Vattenfall på 020-82 58 58.

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']